طراحی سیستم خزانه داری: استفاده از رویکرد زنجیره ارزش (بخش سوم), نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
طراحی سیستم خزانه داری: استفاده از رویکرد زنجیره ارزش (بخش سوم), نشریه شماره ۶۸

در شماره های اول و دوم این مقاله، هدفهای سیستم خزانه داری و وظایف یا کارکردهای 9 گانه عناصر اصلی سیستم ارزش افزوده خزانه داری تشریح و به موضوع روشهای مناسب در طرح خزانه داری اشاره شد. در آخرین بخش از این سلسله مباحث، سیستم خزانه داری هفت کشور تشریح و مقایسه می شوند.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.