حسابداری علم است یا فن؟ نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
حسابداری علم است یا فن؟ نشریه شماره ۶۸

برای آغاز بحث لازم است به اظهارنظر چند اندیشمند در باب علم یا فن بودن حسابداری اشاره داشته باشیم. عزیز نبوی (1342) در صفحه های آغازین کتاب شایسته تقدیر خود به نام «اصول حسابداری» و ذیلِ سرفصل «حسابداری فن است، نه علم» می آورد:"برخی به غلط حسابداری را علم می خوانند. در صورتی که علم عبارت است از دانستنی قابل اثبات به روش عینی و قابل اعتماد مبتنی بر مشاهده و آزمایش. حسابداری دارای چنین خصوصیتی نیست. اصول و موازین و ضوابط حسابداری، نظرهایی است که توسط کارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران اظهار می شود و مقبولیت عامه می یابد و در عمل سرمشق و راهنمای اهل فن قرار می گیرد. این اصول محصول فکر انسانی و همیشه قابل تغییر و تصحیح است."

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.