حرکت به سوی گزارشگری دیجیتال, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
حرکت به سوی گزارشگری دیجیتال, نشریه شماره ۶۸

امروزه، سازمانها بر پایه اطلاعات اداره میشوند. اطلاعات سازمانی مشتمل بر داده های مربوط به تولید، خرید، فروش، کیفیت، پشتیبانی، ارتباطات کارکنان و بسیاری دیگر داده های درون سازمانی است که امکان هماهنگی، سنجش و کنترل عملیات سازمان را برای مدیران فراهم می آورد. این اطلاعات ممکن است در سیستمهای سازمانی موجود در بخشهای مختلف سازمان قرار گرفته و یا حتی در سیستمهای سازمانی تأمین کنندگان، بازرسان، شرکا و یا مشتریان وجود داشته باشد. ارتباطات موجود میان سازمان و دیگر موجودیتهای خارج سازمانی در شکل زیر نشان داده شده است.
بدین ترتیب، نه تنها گردش حجم بالایی از اطلاعات در درون سازمان وجود دارد بلکه تبادل اطلاعات میان سازمانهای مختلف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه به مدد سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه دسترسی سازمانها به طیف وسیعی از اطلاعات داخلی امکانپذیر شده، اما توزیع گزارشها به ذینفعان و نهادهای مختلف دولتی و نظارتی خارج سازمانی هنوز در برخی موارد مبتنی بر روشهای سنتی انجام میگیرد؛ این امر باعث ایجاد شکاف در حوزه افشای گزارشها شده و نیاز به توزیع الکترونیکی گزارشهای مالی یا گزارشگری دیجیتال را بیش از پیش نمایان ساخته است.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.