تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۶۸

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، یک زبان الکترونیکی برای گزارشگری اطلاعات مالی است. در واقع، هر یک از اقلام مالی و غیرمالی موجود در گزارشها به برچسبهای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر که دربرگیرنده اطلاعات مفهومی اقلام و شرح معنای آنها هستند، پیوست میشود. چنین کاری موجب میگردد تا کامپیوترها قادر به خواندن گزارشهای مالی شوند؛ امری که در صورت ارسال این گزارشها در قالبهای دیگر از جمله اسناد قابل حمل (PDF)، امکانپذیر نبود. در حقیقت، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روش استانداردی را برای تهیه، انتشار، مبادله و استخراج دادهها از صورتهای مالی به صورت الکترونیکی و خودکار، فراهم میآورد. با توجه به کاهش عملیات دستی، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روش سریعتر و کم خطاتری را برای استفاده از اطلاعات مالی ارائه میکند. بدین ترتیب، انتظار میرود که زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر تأثیر گسترده ای را بر حوزه گزارشگری مالی داشته باشد و به عنوان یک زبان فراگیر و جدید، به جای روشهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد (عرب مازار یزدی و جابری نسب، 1388).

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.