بررسی تأثیرحسابرسی زیست محیطی بر بهبود حسابرسی رعایت, نشریه شماره ۶۷

 ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
بررسی تأثیرحسابرسی زیست محیطی بر  بهبود حسابرسی رعایت, نشریه شماره ۶۷

از اواسط دهه 1980 سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا (EPA)، نهادهای زیر نظارت را برای انجام حسابرسیهای زیست محیطی به عنوان روشی برای بهبود کارایی زیست محیطی، تشویق کرده است. این حسابرسیها در اصل، بازبینی منظم، مستدل، متناوب و هدفمندی برای براوردن نیازهای زیست محیطی است؛ به خصوص که سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا آن را روشی برای افزایش پیروی از مقررات زیست محیطی شناخته و تعریف میکند.
در سال 1995، سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا سیاست حسابرسی در سطح سازمان را تصویب کرد که نهادهای زیر نظارت را به وسیله کاهش خسارتهای مرتبط با هر تخلفی که در طول یک دوره حسابرسی کشف میشود، تشویق کند که حسابرسی شوند. این سازمان در سال 2008 نیز به منظور ارائه مشوقهای اضافی برای نهادهای زیر نظارت، سیاست حسابرسی را گسترش داد تا این نهادها به انجام حسابرسیهای زیست محیطی متعهد شوند. افزون بر این، در سال 1997 این سازمان به طور رسمی حسابرسی اضافی زیست محیطی را در طرح راهبردی خود برای افزایش انطباق زیست محیطی گنجاند.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.