نشریه 125، زمستان 1402، اکبر سهیلی پور

 ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نشریه 125، زمستان 1402، اکبر سهیلی پور
پایداری یکی از مفاهیم بنیادی در اقتصاد است، دراکر می‌گوید ثبات و عدم‌تغییر آگاهی، توجه به محیط را می‌کشد و نابود می‌کند. بهبود پایداری و حرکت به‌سمت آن هرچند مستلزم صرف مخارج است اما باید از انجام این مخارج استقبال کرد چون انتفاع آن قطعاً افزون‌تر است.
بهبود پایداری باعث ایجاد آثار مثبت در جامعه کاربران از خدمات حرفه است و در نهایت به تاثیر مثبت با صاحبکاران می‌افزاید و همچنین باعث سهولت جذب همکاران مستعدتر می‌شود و در کلیات ارزش حرفه را در جامعه بهبود می‌بخشد. عواملی که پایداری یک حرفه را سبب می‌شوند، پاسخگویی به نیازهای جامعه، روزامد نمودن آگاهیهای حرفه‌ای اعم از این‌که در سطح دانشگاه‌ها باشد و یا آموزش ضمن خدمت، تعامل با نهادهای قانونگذار در راستای تصویب قوانین منسجم و دارای ضمانت اجرایی کافی در جهت ارتقای فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی (یا حمایت از حسابرسان)، شناخت نیازهای جامعه و پاسخگویی مناسب به آن‌ها بامعرفی خدمات متنوع حرفه و ایجاد اطمینان در جامعه مبنی‌بر این‌که خدماتی در سطح بالا و مبتنی‌بر اصول و ضوابط مشخص توسط گروه‌های متخصص دریافت خواهند کرد.
مقابله با رقابتهای ناسالم در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات و حفظ نیروهای کارامد در حرفه نیز بخشی از ماموریت تشکلهای حرفه‌ای مسئول می‌باشد که به‌همراه ایجاد مشوقهای کافی و پیش‌بینی لازم در جهت تشکیل موسسات بزرگ کمک شایانی به پایداری حرفه می‌کند.
در راستای دستیابی به اهداف فوق نیاز مبرمی به تلاش دوچندان توسط همه اعضای حرفه در تمامی بخشهای دولتی و غیردولتی وجود دارد تا بتوان گامهای بلندی در راستای ارتقا و پایداری حرفه برداریم.

 

 

 

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.