مشاوره حرفه ای اصول و روشها ؛ بخش سیزدهم (پایانی): پیچیدگیهای خدمات مشاوره اثربخش, نشریه شماره ۶۷

 ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
مشاوره حرفه ای اصول و روشها ؛ بخش سیزدهم (پایانی): پیچیدگیهای خدمات مشاوره اثربخش, نشریه شماره ۶۷

این نوشته که بخشهای اول تا دوازدهم آن در فصلنامه حسابرس شماره های 53 به بعد (به جز شماره ها 58، 62 و 67) به چاپ رسیده است، ترجمه همراه با تلخیصِ قابل توجه، و به اقتضای آن، برخی جابه جاییها در تنظیم  متن کتابِ اصول و روشهای مشاوره حرفه ای با مشخصات زیر است:

Stryker Steven, Principles and Practices of Professional Consulting, Government Institutes, USA, 2011

با اینکه شالوده و مضمون کتاب یادشده در نوشته حاضر دنبال میشود، به دلیل تلخیص و تغییرات قابل توجه پیشگفته، مسئولیت کامل آن با نگارنده به عنوان مترجم است. این رویکرد با این هدف پیش گرفته شد که از میان موضوعهای متنوع و تفصیلی کتاب که بیشتر به کار پژوهشگران این رشته میآید، تنها موضوعهایی که پیوند مستقیمتری با کار کسانی که به شغل مشاوره اشتغال دارند و از جمله با نیازهای حسابداران و حسابداران حرفه ای در مقام ارائه کنندگان خدمات مشاوره در دسترس قرار گیرد.
در بخشهای پیشین این مقاله به معرفی پیشینه مشاوره، دلایل استفاده، مبانی و نحوه ارزیابی خدمات مشاوره، ملاکهای انتخاب مشاور از دیدگاه کارفرمایان، مبناهای قبول مشاوره از نظر مشاوران و مؤسسه های مشاور، طرح و تنظیم پیشنهاد خدمات مشاوره، بررسی راهبردهای ارتباط و همکاری مشاور و کارفرما، بازتعریف مسئله و تشریح بازخورد، جلسه و اهمیت آن، تغییر و مقاومت در برابر آن، تعارض و حل آن، برنامه و اجرای طرح مشاور، گزارش خدمات مشاوره و ارزیابی خدمات مشاوره پرداخته ایم. در این بخش به «پیچیدگیهای خدمات مشاوره اثربخش» میپردازیم.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.