میزگرد«‌چالشهای مدیریت هزینه در بخش عمومی»- 1393/3/21

عکاس: مصطفی حضرتی

دکتر یارترکمن، آقای ابوالحلاج، آقای عالی‌ور،دکتر نظری، دکتر موسوی، دکتر بزرگ‌اصل

آقایان دکتر یارترکمن و ابوالحلاج

آقایان دکتر یارترکمن، ابوالحلاج، عالی‌ور

آقایان ابوالحلاج، عالی‌ور، دکتر نظری

آقایان ابوالحلاج، عالی‌ور، دکتر نظری

آقایان عالی‌ور،دکتر نظری، دکتر موسوی

آقایان دکتر یارترکمن، ابوالحلاج، عالی‌ور،دکتر نظری، دکتر موسوی، دکتر بزرگ‌اصل

آقایان عالی‌ور و دکتر نظری

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید