میزگرد «شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه»، 1397/9/13

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان: مهام، شمس احمدی، سلامی، نوروزبیگی، غلامرضایی، مکرمی، میزگرد 99

آقایان: نوروزبیگی، غلامرضایی، مکرمی، میزگرد 99

آقایان: مهام، شمس احمدی، سلامی، میزگرد99

آقای مکرمی، میزگرد 99

آقای مهام، میزگرد 99

آقای نوروزبیگی، میزگرد 99

آقای شمس احمدی، میزگرد 99

آقای سلامی، میزگرد 99

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید