میزگرد «ضرورت تدوین استاندارد اخلاقی «واکنش به رعایت نکردن قوانین و مقررات»»، 1397/6/6

عکاس: مصطفی حضرتی

میزگرد، نشریه 97، آقایان: حجی، قاسمی، پناهی، طالبی، نظری، رنگچیان

میزگرد، نشریه 97، آقایان: حجی، قاسمی، پناهی، طالبی، نظری، رنگچیان

میزگرد، نشریه 97، آقایان، رنگچیان، حجی، طالبی

میزگرد، نشریه 97، آقایان: نظری، قاسمی، پناهی

میزگرد، نشریه 97، آقای رنگچیان

میزگرد، نشریه 97، آقای طالبی

میزگرد، نشریه 97، دکتر نظری

میزگرد، نشریه 97، آقای پناهی

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید