مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگردهای حسابرس، 97/4/14

عکاس: مصطفی حضرتی

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقایان شریعتی، ابوالحلاج، افتخاریان، نادریان و سهیلی پور

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد آقایان حاجیان، صفار، شمس احمدی و خانم رحمانی 14 تیرماه

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقایان مکرمی و نظری

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقای سهیلی پور

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقای نادریان

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقای نظری

مراسم تقدیر از شرکت کنندگان میزگرد، آقای پورمعمار

صفحه ۱ از ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید