میزگرد «ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی (استاندارد 1 و 220)»، 1397/4/26

عکاس: مصطفی حضرتی

میزگرد، نشریه 96

میزگرد، آقایان صفار، موسوی، توکلی، نشریه 96

آقای شلیله، میزگرد، نشریه 96

آقای صالح، میزگرد، نشریه 96

آقای رزاق، میزگرد، نشریه 96

آقای موسوی، میزگرد، نشریه 96

آقای توکلی، میزگرد، نشریه 96

آقای صفار، میزگرد، نشریه 96

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید