میزگرد «چالشهای حسابرسی صورتهای مالی مبتنی‌بر چارچوب گزارشگری مالی بین المللی»، 1397/01/30

عکاس: مصطفی حضرتی

میزگرد: آقایان اسکندربیاتی، حاجیان، مکرمی، مشیرزاده، شمس احمدی و خانم دکتر مداحی، نشریه 94

میزگرد: آقایان اسکندربیاتی، حاجیان و دکتر مکرمی، نشریه 94

میزگرد: آقایان شمس احمدی و مشیرزاده و سرکار خانم دکتر مداحی، نشریه 94

میزگرد: آقایان شمس احمدی و مشیرزاده، نشریه 94

میزگرد: آقای شمس احمدی، نشریه 94

میزگرد: آقای اسکندربیاتی، نشریه 94

میزگرد: دکتر مکرمی، نشریه 94

میزگرد: آقای حاجیان، نشریه 94

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید