میزگرد «استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی»، 1396/09/30

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان: میربلوک، حاجیان، داودی، مکرمی

آقایان: میربلوک و حاجیان، میزگرد 92

آقای دکتر مکرمی، میزگرد 92

آقای میربلوک، میزگرد 92

آقای حاجیان، میزگرد 92

آقای داودی، میزگرد 92

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید