میزگرد «اخلاق و رفتار حرفه ای برای خدمات غیراطمینان بخشی»، 1396/08/20

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان دکترنظری-گلچین پور- وقتی- مهام- پسران رزاق- میزگرد 91

آقایان گلچین پور- وقتی- میزگرد 91

دکتر نظری- میزگرد 91

آقایان پسران رزاق- دکتر مهام- میزگرد 91

آقای وقتی - میزگرد 91

آقای پسران رزاق - میزگرد 91

دکتر مهام - میزگرد 91

آقای گلچین پور - میزگرد 91

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید