میزگرد «تردید حرفه ای در رسیدگی به تقلب و رعایت نکردن قوانین»، 1396/05/26

عکاس: مصطفی حضرتی

خانم دکتر حاجیها، آقایان صفار، رضوانی و صاره راز، میزگرد 90

خانم دکتر حاجیها، آقایان صفار، رضوانی و صاره راز، میزگرد 90

آقایان رضوانی و صاره راز، میزگرد 90

خانم دکتر حاجیها، میزگرد 90

آقای صفار، میزگرد 90

آقای صاره راز، میزگرد 90

آقای رضوانی، میزگرد 90

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید