میزگرد «چارچوب همکاری با موسسه های حسابرسی بین المللی»، 1395/10/30

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان رزاق، پورمعمار، امیری، مکرمی، صابری، و خانم رحمانی، میزگرد 87

آقایان مکرمی، رزاق، پورمعمار، میزگرد 87

آقایان رزاق، پورمعمار، امیری، مکرمی، صابری، و خانم رحمانی، میزگرد 87

آقایان رزاق، پورمعمار، امیری

آقایان مکرمی، صابری و خانم رحمانی

دکتر مکرمی ، میزگرد 87

دکتر امیری، میزگرد 87

خانم دکتر رحمانی، میزگرد 87

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید