سومین همایش ملی استانداردهای بخش عمومی، 1395/10/22

عکاس: مصطفی حضرتی

همایش 4

همایش 7

همایش 6

همایش 5

همایش 2

همایش 1

آقایان خدابخشی، قرابانپور، بنایی، برزوزاده، فعال قیومی، جباری

تقدیر از بهترینها 1

صفحه ۱ از ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید