میزگرد «راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک»، 1395/6/4

عکاس: قدیر چین جو

آقایان دکتر مکرمی، نیکوکار، صفار، شمس احمدی، عبدی، نعمت پژوه

آقایان دکتر مکرمی، نیکوکار، صفار، شمس احمدی، عبدی، نعمت پژوه

آقایان صفار، نیکوکار، نعمت پژوه

آقایان نعمت پژوه، شمس احمدی، عبدی

آقای دکتر مکرمی

آقای نعمت پژوه

آقای نیکوکار

آقای صفار

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید