میزگرد «استقلال حسابرس»، 1395/5/21

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان بستانیان، محامی، سلامی، مکرمی، اسکندربیاتی، عطایی

آقایان مکرمی، اسکندربیاتی، عطایی

آقایان سلامی ، بستانیان، محامی

آقای محامی

آقای سلامی

آقای عطایی

آقای بستانیان

دکتر مکرمی

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید