میزگرد «ضرورت بازنگری در نظام آموزش حسابداری»، 1394/10/1

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان نظری، مکرمی، محامی، نوروزبیگی، شجاعی

آقایان شجاعی، محامی

دکتر نظری

دکتر نوروزبیگی

آقای محامی

اقای شجاعی

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید