میزگرد «حسابداری و حسابرسی واحدهای کوچک و متوسط»، 1394/8/5

عکاس: مصطفی حضرتی

دکتر نظری

آقای جمشیدی فرد

آقای اسکندری

دکتر رحیمیان

آقای صفار

آقایان جمشیدی فرد، اسکندری و نظری

آقایان صفار و دکتر رحیمیان

آقایان جمشیدی فرد، اسکندری، نظری، صفار، رحیمیان

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید