میزگرد «تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل»، 1394/1/26

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان محامی، زندی، صفار، اسکندربیاتی، دکتر عزیزی

آقایان دکتر عزیزی، اسکندربیاتی، صفار

آقایان صفار، زندی، محامی

آقایان دکتر عزیزی، اسکندربیاتی، صفار، زندی، محامی

آقایان زندی، محامی

آقایان دکتر عزیزی، اسکندربیاتی

آقای محمدجواد صفار

آقای منوچهر زندی

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید