میزگرد «انتظارهای ذینفعان از جامعه حسابداران رسمی ایران»، 1393/11/16

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان دکتر حجاریان، داوودی، مالمیر، دکتر نظری، شلیله، شیرخوانی

دکتر رضا نظری

آقای محمدتقی شیرخوانی

آقای مهدی شلیله

آقای کیومرث داوودی

آقای امیرحمزه مالمیر

دکتر مسعود حجاریان

آقایان دکتر نظری، شلیله، شیرخوانی

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید