میزگرد «راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه»، 1393/9/26

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان صفار، دکتر زمانی، حرفت پویان، دکتر هاشمی نژاد

آقایان دکتر کثیری، دکتر نیکبخت، صفار، دکتر زمانی، حرفت پویان، دکتر هاشمی نژاد

آقایان دکتر کثیری، دکتر نیکبخت، صفار

آقایان حرفت پویان، دکتر هاشمی نژاد

دکتر سید محمد هاشمی نژاد

آقای علی حرفت پویان

دکتر حسین کثیری

دکتر محمدرضا نیکبخت

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید