تبلیغ

مقدمه
نشریه حسابرس نشریه‌ای تحلیلی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی است که در حوزه تخصصی حسابداری و حسابرسی فعالیت می‌کند و در این زمینه تجربه‌ای طولانی دارد. نشریه حسابرس، مانند هر رسانه دیگر، توانایی درخورتوجهی برای فعالیتهای تبلیغی و تامین بخشی از مخارج فصلنامه از محل درامد حاصل از آن دارد.

هدف
فراهم‌ساختن امکان آشنایی جامعه حسابداری بامحصولات و خدمات مورد نیاز آنان از طریق درج اگهی در نشریه حسابرس و مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس.

اصول کلی
فعالیتهای تبلیغی با درنظر گرفتن اصول کلی زیر انجام می‌شود:
• همسو بودن با طرح راهبردی نشریه حسابرس،
• حمایت از «اهداف حرفه حسابداری»،
• سازگاری با حسن شهرت و اعتبار نشریه حسابرس،
• رعایت ضوابط و مقررات سازمان حسابرسی،
• پایبندی به آئین رفتار حرفه‌ای حسابداران،
• پوشش تمام یا بخشی وسیعی از مخاطبان نشریه حسابرس.

مخاطبان
مخاطبان فعالیتهای تبلیغی گروههای زیر می‌باشند:
• جامعه‌ای که حرفه حسابداری با آن سروکار دارد از جمله صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، دولت، و اعتباردهندگان،
• اعضای حرفه حسابداری از جمله تشکلهای حرفه‌ای حسابداری، موسسه‌های حرفه‌ای حسابرسی، حسابداران شاغل در محیط کسب‌وکار، استادان، دانشجویان و پژوهشگران رشته حسابداری،

تبلیغ‌کنندگان
تبلیغ‌کنندگان در نشریه حسابرس گروههای زیر می‌باشند:
• واحدهای خدماتی که در زمینه‌های مالی و اقتصادی به فعالیت مشغولند مانند بانکها، بیمه‌ها، کارگزاران بورس، و موسسه‌های سرمایه‌گذاری،
• عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه حسابداری،
• موسسه‌ها و تشکلهای حرفه‌ای و آموزشی حسابداری.

موضوعات تبلیغی
موضوعات تبلیغی دامنه زیر را دربر می‌گیرد:
• محصولات و خدمات مالی و اقتصادی،
• محصولات و خدمات حرفه‌ای حسابداری،
• محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه حسابداری،
• دوره‌های آموزشی، کارآموزی، همایشها و برنامه‌های حرفه‌ای.

امکانات تبلیغی
امکانات تبلیغی حسابرس به شرح زیر است:
• صفحات رنگی داخل جلد و پشت جلد نشریه حسابرس،
• چهار صفحه دورنگ در وسط نشریه حسابرس،
• یکچهارم صفحه‌های خالی در صفحات مختلف نشریه حسابرس در دو رنگ،
• صفحات مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس،

ضوابط اداری
شرایط و حق‌الزحمه درج آگهی بر اساس تعرفه‌ای است که به پیشنهاد مدیر اجرایی نشریه به تائید مدیرعامل سازمان می‌رسد.
مسئولیت و اختیار بازاریابی، گرفتن آگهی، چاپ آگهی، و سایر امور فنی مربوط به فعالیتهای تبلیغی با فصلنامه حسابرس است.
امور مالی و قراردادی فعالیتهای تبلیغی تابع مقررات سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

تعرفه چاپ آگهی مجله حسابرس
سال 1395

 

ردیف
شرح
 قیمت(تومان)
 1 گلاسه پشت جلد - رنگی
 3،900،000
 2 گلاسه داخل روی جلد(دوم جلد) - رنگی
 2،600،000
 3 گلاسه روبروی داخل‌جلد - رنگی
 2،500،000
 4 گلاسه ماقبل آخر(داخل پشت جلد) - رنگی
 2،300،000
 5 گلاسه 3 صفحه آلبوم اول - رنگی 2،000،000
 6 گلاسه صفحه  روبروی ماقبل آخر - رنگی1،900،000
 7 3 صفحه آلبوم آخر - رنگی 1،800،000
 8 صفحات مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرسیک ماه/ 130،000

 ردیف‌های رنگی برای یکسال (1395) رزرو شده‌است.

لوگوی شرکت طرف قرارداد با مجله حسابرس یکسال به صورت رایگان در مرکز اطلاع رسانی مجله به آدرس: www.hesabras.org درج خواهد شد.​

توضیحات ضروری:

1- قطع مجله 28*21 می‌باشد. مطالب مندرج در آگهی نباید از کادر 26*19 تجاوز کند.

2- آگهی رنگی کمتر از یک صفحه و نیز رپرتاژ آگهی پذیرفته نمی‌شود.

3- صد(100) درصد وجه آگهی همراه با سفارش آگهی دریافت می شود.

4- تکرار چاپ آگهی منوط به تسویه حساب کامل آگهی قبلی است.

5- مالیات بر ارزش افزوده سال (9%) به مبلغ بالا هنگام ارسال صورتحساب افزوده می شود.

6- مالیات تکلیفی برعهده طرف قرارداد (آگهی دهنده) می باشد.