مجله حسابرس / درباره ما / طرح راهبردی

طرح راهبردی

طرح راهبردی نشریه حسابرس 
سه‌ساله 1401-1404
 
حسابرس نشریه‌ای است تحلیلی- اطلاع‌رسانی و پژوهشی که از سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرده و صاحب امتیاز آن سازمان حسابرسی است، که طبق قانون اساسنامه تشکیل این سازمان، مرجع تخصصی و رسمی تدوین استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای در ایران است. نشریه حسابرس با نگاهی جامعه‌محور سعی در شناسایی نیازهای حرفه و ارائه راهکار  به‌منظور رفع این نیازها دارد.
 
نیازهای حرفه
کاهش فاصله حرفه از فناوری روز دنیا واستفاده از آن در جهت بهبود و سرعت بخشیدن به حسابرسی،
شتاب در زمینه حرکت به سمت کامپیوتری‌شدن حسابرسی و سایر تکنولوژیهای روز و جبران عقب‌ماندگی در این زمینه،
تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، بخش عمومی، حسابرسی عملیاتی حسب نیاز صنعت،
افزایش ضمانت اجرای قوانین به عنوان بازرس قانونی،
آگاهی از تحولات و پیشرفتهای حسابداری در سطح بین‌المللی و جهانی،
همگرایی و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی همزمان با جهانی شدن اقتصاد و بازارهای سرمایه،
افزایش مهارتهای حرفه‌ای حسابرسان مثل مهارتهای ارتباطی-کلامی-نوشتاری،
برقراری ارتباط با مراجع حرفه‌ای بین‌المللی جهت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و تبادل تجربه‌ها و دانش روز،
تربیت نیروهای زبده و خلاق در حسابرسی و رشد اخلاق حرفه‌ای،
مجهز نمودن حسابرسان به ارائه خدمات متنوع مورد ارائه موسسه‌های بین‌المللی،
تقویت فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و نظارت در کشور،
ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه موسسه‌های حرفه‌ای کارامد،
مشارکت فعال در زمان تهیه و تصویب استانداردها و قوانین موثر بر حرفه،
آگاهی از موضوعات و چالشهای حسابداری و حسابرسی شرکتهای نوظهور (دانش بنیان).
 
موضوع کانونی حسابرس
با توجه به نیازهای حرفه، نشریه حسابرس به بحث و بررسی، گرداوری اطلاعات نظرخواهی و اطلاع‌رسانی در ارتباط با موضوعات، تحولات کلان مربوط به توسعه دانش حسابداری و حسابرسی در کلیه بخشهای اقتصادی شامل 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی منطبق با اصل 44 قانون اساسی کشور همت می‌گمارد، به‌طوری که در یک دوره سه ساله تمامی موضوعات را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 
چشم‌انداز
حسابرس؛ رسانه‌ای برتر، معتبر و اتکاپذیر و موثر، مرجع و استنادپذیر و نو در نشر موضوعات، تحولات کلان موثر بر تغییر و توسعه دانش حسابداری و حسابرسی کشور.
 
ماموریتها
اطلاع‌رسانی در ارتباط با تغییرات و تحولات قوانین، سیاستها، و برنامه‌هایی که در سطح کلان بر دانش حسابداری و حسابرسی کشور تاثیر دارند،
اطلاع‌رسانی درباره تغییرات، تحولات و تصمیمات نهادها و سازمانهای اثرگذار بر پیشرفتهای دانش حسابداری و حسابرسی کشور،
اطلاع‌رسانی درباره پیشرفتهای دانش حسابداری در سایر کشورهای جهان، و همچنین در سطح بین‌الملل، 
اطلاع‌رسانی و معرفی نهادهای مرتبط با تدوین اشاعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تبیین نقش آنها در کشور و در سطح بین‌المللی، 
اطلاع‌رسانی درباره استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آنها،
تضارب آرای دست‌اندرکاران حرفه در رابطه با چالشهای اساسی حرفه،
انتشار عقاید، نظرات و مطالب تحلیلی معتبر، مربوط و موثر و به‌روز درباره موضوعات چالشی دانش حسابداری و حسابرسی، و
کمک در کاهش عقب‌افتادگی حرفه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه موسسه‌های حسابرسی در این زمینه.
 
هدفها
طرح راهکارها و رویکردهای مناسب برای پیشرفت حسابداری و حسابرسی کشور و حل مسایل و مشکلات فرارو،
گسترش فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی در کشور،
ارتقای سطح کیفی خدمات حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، شامل کمک به حرکت پرشتاب به‌سوی کامپیوتری‌شدن حسابرسی و مجهزشدن به فناوری روز،
پاسداشت اصول و ضوابط اخلاق و رفتار حرفه‌ای در جامعه حسابداری و حسابرسی کشور،
بالابردن اعتماد جامعه به حرفه حسابداری و حسابرسی کشور،
پشتیبانی از انسجام و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و شناسایی نیازهای حسابداری و حسابرسی صنایع خاص و بررسی مشکلات و ارائه راهکار حل آنها.
 
سیاستها
درنظرگرفتن موضوع محوری،
انتشار دیدگاه‌های صاحبنظران،
انتشار مطالب کاربردی، نوآور و تحول‌آفرین،
ارتباط موثر با خوانندگان، صاحبان قلم، و نشریه‌های همکار،
توسعه نشر الکترونیکی و استفاده موثر از فناوری و ارتباطات الکترونیک مبتنی‌بر شبکه جهانی و فضای مجازی.
 
ارزشها
واقع‌بینی و واقع‌گرایی در انتشار مطالب،
پایبندی به اصول صداقت، درستکاری، امانتداری و بی‌طرفی،
احترام به حقوق و شخصیت خوانندگان، نویسندگان، و همکاران مجله.
 
مخاطبان اصلی
حسابداران و حسابرسان،
استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی،
استفاده‌‌کنندگان از خدمات حسابداران و حسابرسان،
سازمانها و نهادها و مراجع رسمی مرتبط با خدمات حسابداری و حسابرسی.
 
منابع تحریری
دیدگاه‌ها و تحلیلهای صاحبنظران در قالب مقالات و یادداشتها،
ترجمه و پژوهش انجام‌شده به‌وسیله گروه پژوهشی مجله،
دیدگاه صاحبنظران و اعضای حرفه در قالب میزگرد و مصاحبه،
رویدادها، تحولات، آمار، اطلاعات، اخبار و مطالب کوتاه خواندنی داخلی و خارجی،
مقاله‌های دریافتی از پژوهشگران. 
 
روش تامین منابع تحریری
تشکیل بانک اطلاعاتی صاحبنظران برای همکاری مستمر صاحبان قلم و اندیشه با نشریه،
تقویت گروه پژوهشی برای ترجمه منابع خارجی و تهیه مطالب پژوهشی،
دریافت مقاله از پژوهشگران و مقاله‌نویسان،
تهیه و نگهداری بانک اطلاعاتی از منابع معتبر داخلی و خارجی،
ایجاد و به‌کارگیری مرکز خبری برای پوشش خبرها و رویدادهای داخلی.
همکاری با مراکز خبری مرتبط.
 
گروه‌های اصلی موضوعهای محوری:
گزارشگری مالی،
خدمات اطمینان‌بخشی و سایر خدمات حرفه‌ای،
اخلاق و رفتار حرفه‌ای،
حسابداری بخش عمومی.
هر شماره مجله، در قالب «موضوع محوری»، و از زاویه‌ها و ابعاد: «مفاهیم نظری، تدوین استاندارد، آموزش و استقرار، فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات و سیاستها، نهادهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر، و بین‌المللی»، به یکی از موضوعهای اصلی یادشده می‌پردازد.
 
موضوعهای محوری:
شماره 118 (خرداد 1401)- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری (با تاکیدبر استانداردهای معین)
شماره 119 (شهریور 1401)- چالشهای اجرای دستورعمل حسابرسی 
شماره 120 (آذر 1401)- تحلیل فاصله انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی
شماره 121 (اسفند 1401)- ویژگیهای نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی
شماره 122 (خرداد 1402)- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری بخش‌عمومی (با تاکید بر استانداردهای معین)
شماره 123 (شهریور 1402)- مشکلات دستیابی به فناوری روز در حسابرسی (و راهکارهای رفع موانع حسابرسی کامپیوتری)
شماره 124 (آذر 1402)- چالشهای اضافه‌کردن وظایف جدید به وظایف حسابرسان (توسط مراجع مختلف اجرایی و نظارتی فراتر از استانداردهای حسابرسی)
شماره 125 (اسفند 1402)- راهکارهای پایداری حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور
شماره 126 (خرداد 1403)- نقش حسابرسان در شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی
شماره 127 (شهریور 1403)- حسابرسی بانکها و موسسه‌های اعتباری