عملکرد سال 1394

  مجله حسابرس

 در سال 1394، مجله حسابرس با نظارت و هدایت مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی و اعضای محترم شورای مدیریت که همگی از مدیران و دست اندرکاران برجسته حرفه حسابداری و حسابرسی به شمار می آیند، فعالیتهای خود را در چارچوب راهبرد، برنامه و سیاستهای مصوب، که برای اطلاع عمومی در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس نیز درج می شود، ادامه داده است.  
   بر اساس برنامه مصوب سال 1394، هر شماره مجله به یک موضوع خاص از پیش تعیین شده اختصاص یافت. ترکیب مطالب اصلی مندرج در هر شماره مجله حسابرس در سال 94 به شرح زیر بوده است:
•    ستونهای ثابت؛ شامل، خبرهای حرفه در ایران و جهان، اخبار مدیریت تدوین استانداردها (سازمان حسابرسی)، رویدادهای حرفه (سمینارهای داخلی و خارجی)، اخبار فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و اخبار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB).
•    میزگرد؛ با مشارکت دست اندرکاران حرفه که با توجه به مسئولیتهای شغلی و حرفه ای خود از مطلعین امر هستند.
•    مصاحبه؛ با صاحبنظرانی که در زمینه موضوع محوری مختص هر شماره دارای دیدگاه و نظر بوده اند.
•    معرفی چهره های شاخص حرفه؛ که دارای نقش و تأثیر چشمگیر در حرفه بوده اند.
•    مقاله های کاربردی و علمی؛ مرتبط با موضوع محوری.
•    مقاله های ویژه؛ که دربرگیرنده نقد و نظر و مقاله ها و مطالب غیرمرتبط با موضوع محوری است.
•    در پاگرد حسابرس؛ در این بخش مطالب کوتاه خواندنی درج می شود.
•    حسابرسـان و فنـاوری اطلاعات؛ در این گروه مطلب در بخش مطالب ستون ثابت مجله، سعی می شود تا با ارائه مقاله های جدید حسابرسان را از دانش این حوزه آگاه گردانیم.
در سال 1394، مجله های  76 ،  77 ، 78 ، 79، 80 و 81 منتشر شده است. عنوانهای مجله های منتشر شده عبارتند از:

 

شماره

مجله

موعد انتشار
موضوع محوری
تعداد صفحات
 76 فروردین-اردیبهشت
 تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل
128
 77 خرداد- تیر
 استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی
 148
 78 مرداد- شهریور
 گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی
 112
 79 مهر- آبان
 حسابداری و حسابرسی واحدهای کوچک و متوسط
 112
 80 آذر- دی
 اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 144
 81 بهمن- اسفند
ضرورت بازنگری در نظام آموزش حسابداری و حسابرسی در انطباق با نیازهای حرفه در سطح بین المللی
 136

       مجله حسابرس در دوره مورد گزارش با شمارگان هفت هزار نسخه در هر شماره و با گستره توزیع سراسر ایران بوسیله واحد امور مشترکین مجله، بخش انتشارات سازمان و کتابفروشی دانشگاهها توزیع شده است.

 

مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس
این مرکز به آدرس www.hesabras.org به عنوان فعالترین مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابداری در مقایسه با دیگر مراکز اینترنتی مراجع حرفه ای کشور، مشغول به کار است و اطلاعات و مطالب آن بطور مرتب و روزانه، بهنگام می شود.
  در سال 1394 مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس با تجدید سازمان در محتوا و شکل به گونه ای که کوشیدیم با اطلاع رسانی شفاف و سهلتر برای کاربران از جذابیتهای تصویری متناسبی نیز برخوردار باشد، به روز رسانی شد. آمار بازدیدکنندگان از آغاز تجدید سازماندهی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی 65844 بازدید بوده است که آمار درخور توجهی است.
    آمار بازدیدکنندگان از آغاز به کار این مرکز تاکنون نزدیک به 000ر309 بازدید بوده است که به طور روزانه حدود 300 نفر از آن بازدید می کنند. تعداد کاربران عضو سایت291ر8  می باشد و 263ر5 نفر نیز کاربر مشترک دریافت بولتن خبری الکترونیکی هستند که این بولتن در اولین روز هفته و مرتب برای ایشان ارسال می شود.
بخشهای اصلی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس عبارتند از:
•    بخش اخبار حرفه ایران و مراجع خارجی؛ در این قسمت خبرهای حرفه بطور روزانه در اول وقت هر روز صبح منتشر می شود و مهمترین رویدادها با هدف جلب توجه مخاطبان با شرح و تفصیل در صدر مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله قرار می گیرند.
•    بخش مقالات و مطالب مجله حسابرس؛ که مقاله ها و مطالب گزیده مجله حسابرس را به صورت الکترونیکی در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد.
•    بخش «نظرسنجی» از دیگر بخشهایی است که با طرح پرسشی مشخص و مرتبط در زمینه یکی از مسائل روز حرفه در هر ماه و جمع آوری پاسخهای رسیده، به انعکاس نظرات مرتبط در این زمینه می پردازد. حاصل جمعبندی پاسخهای دریافتی به شکل نمودارهای آماری، در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس و مجله حسابرس منتشر و ارائه می شود.
•    بخش خبرنامه الکترونیکی هفتگی؛ که هرهفته به صورت یک مجموعه جامع از خبرهای مهم حرفه در ایران و جهان به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه مندان عضو مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس قرار می گیرد.
•    بخش مقاله های کامل؛ مجموعه مقالاتی که به دلیل محدودیتهای مجله کاغذی،  ضمن معرفی کوتاه در مجله حسابرس، بصورت کامل در این بخش انتشار می یابند.
•    بخش ارسال مقاله؛ از دیگر بخشهایی است که بطور مشروح با امکاناتی نظیر معرفی موضوعهای محوری، قواعد نگارش مقاله، ارسال مقاله و رهگیری مقالات رسیده به مجله حسابرس، برای تمامی علاقه مندانی که مایل به ارسال مقاله و همکاری با مجله حسابرس هستند، راهنمایی جامع و کامل به شمار می آید. در ضمن پژوهشگرانی که مقاله برای مجله ارسال می کنند می توانند از طریق پیوند«رهگیری مقالات» از آخرین وضعیت مقاله خود باخبر شوند.
•    معرفی کنفرانسها و دوره های آموزشی؛ بخشی از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس است که در آن رویدادهای آینده داخلی و خارجی حرفه درج می شود.
•    تقویم حسابرس: برای سهولت دسترسی کاربران، رویدادهای مهمی که در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس به اطلاع ایشان می رسد، به صورت یکجا گردآوری شده و با عنوان تقویم حسابرس، بر روی صفحه نخست این مرکز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
•    آرشیو منابع مهم؛ مهمترین منابع اطلاعاتی ایرانی و خارجی منتشر شده را در دسترس محققان و دانشجویان قرار می دهد. علاقه مندان می توانند این منابع را از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس پیاده و مورد استفاده قرار دهند.
  هم اکنون با تمهیداتی که برای سال 1395 تدارک دیده ایم درصددیم برای طراحی و عنوان بندیهای جدید مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس، در سال جدید این مرکز را با طرح و محتوای کاملتر و جذابتری به بازدیدکنندگان و کاربران عضو این مرکز ارائه کنیم.