عملکرد سال 1393

دوماهنامه حسابرس
در سال 1393، مجله حسابرس با نظارت و هدایت مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی و اعضای محترم شورای مدیریت که همگی از مدیران و دست اندرکاران برجسته حرفه حسابداری و حسابرسی به شمار می آیند، فعالیتهای خود را در چارچوب راهبرد، برنامه و سیاستهای مصوب، که برای اطلاع عمومی در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس نیز درج می شود، ادامه داده است. 
   بر اساس برنامه مصوب سال 1393، هر شماره مجله به یک موضوع خاص از پیش تعیین شده اختصاص یافت. ترکیب مطالب اصلی مندرج در هر شماره مجله حسابرس در سال 93 به شرح زیر بوده است:
•    ستونهای ثابت؛ شامل، خبرهای حرفه در ایران و جهان، اخبار مدیریت تدوین استانداردها (سازمان حسابرسی)، رویدادهای حرفه(سمینارهای داخلی و خارجی)، اخبار فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و اخبار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB).
•    میزگرد؛ با مشارکت دست اندرکاران حرفه که با توجه به مسئولیتهای شغلی و حرفه ای خود از مطلعین امر هستند.
•    مصاحبه؛ با صاحبنظرانی که در زمینه موضوع محوری مختص هر شماره دارای دیدگاه و نظر بوده اند.
•    معرفی چهره‌های شاخص حرفه؛ که دارای نقش و تأثیر چشمگیر در حرفه بوده‌اند.
•    مقاله‌های کاربردی و علمی؛ مرتبط با موضوع محوری.
•    مقاله‌های ویژه‌ها؛ که دربرگیرنده نقدونظر و مقاله‌ها و مطالب غیرمرتبط با موضوع محوری است.
•    در پاگرد حسابرس؛ در این بخش مطالب کوتاه خواندنی درج می شود.
•   حسابرسان و فناوری اطلاعات؛ این بخش از نیمه دوم سال 1392 به بخش مطالب ستون ثابت مجله اضافه شده و سعی می شود تا با ارائه مقاله های جدید حسابرسان را از دانش این حوزه آگاه گردانیم.  

در سال 1393، مجله های  70 ،  71 ، 72 ، 73، 74 و 75 منتشر شده است. عنوانهای مجله های منتشر شده عبارتند از:

 

شماره

مجله

موعد انتشار
موضوع محوری
تعداد صفحات
 70 فروردین-اردیبهشت
 راههای ارتقای جایگاه و نفوذ حرفه حسابرسی در کشور
104
 71 خرداد- تیر
 چالشهای مدیریت هزینه در بخش عمومی؛ راهکارهای بهبود گزارشگری مالی درحوزه بخش عمومی
 128
 72 مرداد- شهریور
 راههای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حسابرسی
 112
 73 مهر- آبان
 اهمیت، ضرورت و چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 100
 74 آذر- دی
 راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه
 100
 75 بهمن- اسفند
 اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی حسابرس مستقل در بهبود کیفیت گزارشگری مالی
 120

    

مجله حسابرس در دوره مورد گزارش با شمارگان هفت¬هزار نسخه در هر شماره و با گستره توزیع سراسر ایران بوسیله واحد امور مشترکین مجله، بخش انتشارات سازمان و کتابفروشی دانشگاهها توزیع شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس
این مرکز به آدرس www.hesabras.org  به عنوان فعالترین مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابداری در مقایسه با دیگر مراکز اینترنتی مراجع حرفه ای کشور، مشغول به کار است و اطلاعات و مطالب آن بطور مرتب و روزانه، بهنگام می شود.  آمار بازدیدکنندگان از آغاز به کار این مرکز تاکنون نزدیک به 000ر295 بازدید بوده است که به طور روزانه حدود 300 نفر از آن بازدید می کنند. تعداد کاربران عضو سایت 7400 می باشد  و 4700 نفر نیز کاربر مشترک دریافت بولتن خبری الکترونیکی هستند که بطور هفتگی و مرتب برای ایشان ارسال می شود.
بخشهای اصلی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس عبارتند از:
•    بخش اخبار حرفه ایران و مراجع خارجی؛ در این قسمت خبرهای حرفه بطور روزانه در اول وقت هر روز صبح منتشر می شود و مهمترین رویدادها با هدف جلب توجه مخاطبان با شرح و تفصیل در صدر مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله قرار می گیرند.
•    بخش مقالات و مطالب مجله حسابرس؛ که مقاله ها و مطالب گزیده مجله حسابرس را به صورت الکترونیکی در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد.
•    بخش «نظرسنجی»؛ از دیگر بخشهایی است که با طرح پرسشی مشخص و مرتبط در زمینه یکی از مسائل روز حرفه در هر ماه و جمع آوری پاسخهای رسیده، به انعکاس نظرات مرتبط در این زمینه می پردازد. حاصل جمع بندی پاسخهای دریافتی به شکل نمودارهای آماری، در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس و مجله حسابرس منتشر و ارائه می شود.
•    بخش خبرنامه الکترونیکی هفتگی؛ که هرهفته به صورت یک مجموعه جامع از خبرهای مهم حرفه در ایران و جهان به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه‌ مندان عضو مرکز اطلاع‌ رسانی اینترنتی حسابرس قرار می‌ گیرد.
•    بخش مقاله‌های کامل؛ مجموعه مقالاتی که به دلیل محدودیتهای مجله کاغذی، ضمن معرفی کوتاه در مجله حسابرس، بصورت کامل در این بخش انتشار می یابند.
•    بخش ارسال مقاله؛ از دیگر بخشهایی است که بطور مشروح با امکاناتی نظیر معرفی موضوعهای محوری، قواعد نگارش مقاله، ارسال مقاله و رهگیری مقالات رسیده به مجله حسابرس، برای تمامی علاقه مندانی که مایل به ارسال مقاله و همکاری با مجله حسابرس هستند، راهنمایی جامع و کامل به شمار می آید. در ضمن پژوهشگرانی که مقاله برای مجله ارسال می کنند می توانند از طریق پیوند«رهگیری مقالات» از آخرین وضعیت مقاله خود باخبر شوند.
•    معرفی کنفرانسها و دوره‌های آموزشی؛  بخشی از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس است که در آن رویدادهای آینده داخلی و خارجی حرفه درج می شود.
•    تقویم حسابرس؛ برای سهولت دسترسی کاربران، رویدادهای مهمی که در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس به اطلاع ایشان می رسد، به صورت یکجا گردآوری شده و با عنوان تقویم حسابرس، بر روی صفحه نخست این مرکز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
•    آرشیو منابع مهم؛ مهمترین منابع اطلاعاتی ایرانی و خارجی منتشر شده را در دسترس محققان و دانشجویان قرار می دهد. علاقه مندان می توانند این منابع را از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس پیاده و مورد استفاده قرار دهند.
مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی مجله حسابرس از سال 1393 با طرح و محتوای جدید و جذابتری تجدید ساختار شده و به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد.