عملکرد سال 1392

دوماهنامه حسابرس
در سال 1392، مجله حسابرس با نظارت و هدایت اعضای محترم شورای مدیریت که همگی از مدیران و دست‌اندرکاران برجسته حرفه حسابداری و حسابرسی به‌شمار می‌آیند، فعالیتهای خود را در چارچوب راهبرد، برنامه و سیاستهای مصوب، که برای اطلاع عمومی در مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس نیز درج می‌شود، ادامه داده است.  
   بر اساس برنامه مصوب سال 1392، هر شماره مجله به یک موضوع خاص ازپیش‌تعیین‌شده اختصاص یافت. ترکیب مطالب اصلی مندرج در هر شماره مجله حسابرس در سال 92 به شرح زیر بوده است:
•    ستونهای ثابت؛ شامل، خبرهای حرفه در ایران و جهان، اخبار مدیریت تدوین استانداردها (سازمان حسابرسی)، رویدادهای حرفه (سمینارهای داخلی و خارجی)، اخبار فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و اخبار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB).
•    میزگرد؛ با مشارکت دست‌اندرکاران حرفه که به وسیله شورای مدیریت از میان اشخاص مطلع و دارای مسئولیتهای شغلی و حرفه‌ای مربوط دعوت می‌شوند.
•    مصاحبه؛ با صاحبنظرانی که در زمینه موضوع محوری مختص هر شماره دارای دیدگاه و نظر بوده‌اند.
•    معرفی چهره‌های شاخص حرفه؛ که دارای نقش و تأثیر چشمگیر در حرفه بوده‌اند.
•    مقاله‌های کاربردی و علمی؛ مرتبط با موضوع محوری.
•    مقاله‌های ویژه‌ها؛ که دربرگیرنده نقدونظر و مقاله‌ها و مطالب غیرمرتبط با موضوع محوری است.
•    در پاگرد حسابرس؛ در این بخش مطالب کوتاه خواندنی با دو موضوع حرفه و عمومی درج می شود.
   در  سال 1392، مجله‌های 64، 65، 66، 67، 68 و 69 منتشر شد. عنوانهای مجله‌های منتشر شده عبارتند از:

 

شماره

مجله

موعد انتشار
موضوع محوری
تعداد صفحات
 64 فروردین- اردیبهشت
 مسئولیت حسابرس در برخورد با تقلب
164
 65 خرداد- تیر
 موانع و مشکلات استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
 144
 66 مرداد- شهریور
 توانمند‌سازی حرفه حسابرسی و حسابداری؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی
 148
 67 مهر- آبان
 راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیر‌حسابرسی
 160
 68 آذر- دی
 ضرورت بهبود گزارشگری مالی به کمک فناوری اطلاعات و ایکس بی آر ال
 152
 69 بهمن- اسفند
 اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی حسابرس مستقل در بهبود کیفیت گزارشگری مالی
 152

    

مجله حسابرس در دوره مورد گزارش با شمارگان هفت‌هزار نسخه در هر شماره به‌وسیله واحد امور مشترکین مجله، بخش انتشارات سازمان و کتابفروشی دانشگاهها توزیع شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس
این مرکز به آدرس www.hesabras.org از فعالترین مراکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابداری کشور است و اطلاعات و مطالب آن به‌طور مرتب و روزانه، بهنگام می‌شود. به‌طور روزانه حدود 300 نفر از این مرکز بازدید می‌کنند. تعداد بهره‌بردارن عضو مرکز بیش از 6000  می‌باشد و حدود 3700 نفر نیز مشترک دریافت بولتن خبری الکترونیکی هفتگی حسابرس هستند.
بخشهای اصلی این مرکز عبارتند از:
•    بخش اخبار حرفه ایران و مراجع خارجی؛ در این قسمت خبرهای حرفه به‌طور روزانه در اول وقت هر روز صبح منتشر می‌شود و مهمترین رویدادها با هدف جلب توجه مخاطبان با شرح و تفصیل در صدر مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی مجله قرار می‌گیرند.
•    بخش مقالات و مطالب مجله حسابرس؛ که مقاله‌ها و مطالب مجله حسابرس را به‌صورت الکترونیکی در اختیار دانشپژوهان قرار می‌دهد.
•    بخش پژوهشهای فنی؛ که در سال مورد گزارش با سه زیرمجموعه حسابداری دولتی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مالی و با بهره‌گیری از صاحبنظران حرفه، علاوه بر درج مطالب روز مرتبط، به پرسشهای فنی مطرح شده از سوی خوانندگان پاسخ داده می‌شود و پرسشها و پاسخها در آرشیو پژوهشهای فنی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
•    دو بخش «نظرسنجی» و «مشارکت در رویدادهای حرفه» از دیگر بخشهایی هستند که با طرح پرسشی مشخص و مرتبط در زمینه یکی از مسائل روز حرفه در هر ماه و جمع‌آوری پاسخهای رسیده، به انعکاس نظرات مرتبط در این زمینه می‌پردازد. حاصل جمعبندی پاسخهای دریافتی به دو شکل نمودارهای آماری و پاسخهای مشروح، در مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس و مجله حسابرس منتشر و ارائه می‌شود.
•    بخش خبرنامه الکترونیکی هفتگی؛ که هرهفته به صورت یک مجموعه جامع از خبرهای مهم حرفه در ایران و جهان به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه‌مندان عضو مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس قرار می‌گیرد.
•    بخش مقاله‌های کامل؛ مقالاتی که امکان درج آنها در مجله حسابرس به‌دلیل محدودیتهای فنی وجود ندارد، ضمن معرفی کوتاه در مجله حسابرس، به‌صورت کامل در این بخش انتشار می‌یابند.
•    بخش ارسال مقاله؛ از دیگر بخشهایی است که به‌طور مشروح با امکاناتی نظیر معرفی موضوعهای محوری، قواعد نگارش مقاله، ارسال مقاله و رهگیری مقالات رسیده به مجله حسابرس، برای تمامی علاقه‌مندانی که مایل به ارسال مقاله و همکاری با مجله حسابرس هستند، راهنمایی جامع و کامل به شمار می‌آید. در ضمن پژوهشگرانی که مقاله برای مجله ارسال می‌کنند می‌توانند از طریق پیوند «رهگیری مقالات» از آخرین وضعیت مقاله خود باخبر شوند.
•    معرفی کنفرانسها و دوره‌های آموزشی؛ بخشی از مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی مجله حسابرس می‌باشد که در آن رویدادهای آینده داخلی و خارجی حرفه درج می‌شود.
•    تقویم حسابرس؛ در این بخش رویدادهای مهم داخلی و خارجی عرصه حسابداری، به‌ترتیب تاریخ در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
•    مجله آینده؛ بخش دیگری از مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس است که به معرفی مجله شماره آینده حسابرس اختصاص دارد. بدین ترتیب گزیده‌هایی از شماره آینده از جمله موضوع محوری، فهرست و چکیده مقالات در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
•    ورق زدن مجله حسابرس در فضای مجازی؛ از دیگر امکانات ارائه شده در مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس، ورق زدن مجله الکترونیکی می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند آخرین شماره مجله حسابرس را که چاپ و منتشر شده است، پس از دو ماه از تاریخ انتشار آن، در این مرکز مشاهده کنند و آن را ورق بزنند.
•    آرشیو منابع مهم؛ مهمترین منابع اطلاعاتی ایرانی و خارجی منتشر شده را در دسترس محققان و دانشجویان قرار می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند این منابع را از مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی حسابرس پیاده و مورد استفاده قرار دهند.
مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی مجله حسابرس از سال 1393 با طرح و محتوای جدید و جذابتری تجدید ساختار شده و به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد.