عملکرد سال 1396

  مجله حسابرس

 در سال 1396، مجله حسابرس با نظارت و هدایت مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی و اعضای محترم شورای مدیریت که همگی از مدیران و دست اندرکاران برجسته حرفه حسابداری و حسابرسی به شمار می آیند، فعالیتهای خود را در چارچوب راهبرد، برنامه و سیاستهای مصوب، که برای اطلاع عمومی در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس نیز درج می شود، ادامه داده است.  
   بر اساس برنامه مصوب سال 1396، هر شماره مجله به یک موضوع خاص از پیش تعیین شده اختصاص یافت. ترکیب مطالب اصلی مندرج در هر شماره مجله حسابرس در سال 96 به شرح زیر بوده است:
•    ستونهای ثابت؛ شامل، خبرهای حرفه در ایران و جهان، اخبار مدیریت تدوین استانداردها (سازمان حسابرسی)، رویدادهای حرفه (سمینارهای داخلی و خارجی)، اخبار فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و اخبار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB).
•    میزگرد؛ با مشارکت دست اندرکاران حرفه که با توجه به مسئولیتهای شغلی و حرفه ای خود از مطلعین امر هستند.
•    مصاحبه؛ با صاحبنظرانی که در زمینه موضوع محوری مختص هر شماره دارای دیدگاه و نظر بوده اند.
•    معرفی چهره های شاخص حرفه؛ که دارای نقش و تأثیر چشمگیر در حرفه بوده اند.
•    مقاله های کاربردی و علمی؛ مرتبط با موضوع محوری.
•    مقاله های ویژه؛ که دربرگیرنده نقد و نظر و مقاله ها و مطالب غیرمرتبط با موضوع محوری است و نیز حوزه کاربردی فناوری اطلاعات در حیطه امور حرفه ای حسابرسان است.
•    در پاگرد حسابرس؛ در این بخش مطالب کوتاه خواندنی درج می شود.

در سال 1396، مجله های  88،  89، 90، 91، 92 و 93 منتشر شده است. عنوانهای مجله های منتشر شده عبارتند از:

 

شماره

مجله

موعد انتشار
موضوع محوری
تعداد صفحات
 88  فروردین-اردیبهشت
قانون تجارت 96
 89  خرداد- تیر
تحلیلگری داده‌ها در حسابرسی  112
 90  مرداد- شهریور
تردید حرفه‌ای در رسیدگی به تقلب و رعایت قوانین و مقررات  144
 91  مهر- آبان
اخلاق و رفتار حرفه‌ای برای خدمات غیراطمینان‌بخشی  112
 92  آذر- دی
استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی  92
 93  بهمن- اسفند
گزارشگری مالی الکترونیک  120

       مجله حسابرس در دوره مورد گزارش با شمارگان هفت هزار نسخه در هر شماره و با گستره توزیع سراسر ایران بوسیله واحد امور مشترکین مجله، بخش انتشارات سازمان و کتابفروشی دانشگاهها توزیع شده است.

 

مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس
این مرکز به آدرس www.hesabras.org به عنوان فعالترین مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابداری در مقایسه با دیگر مراکز اینترنتی مراجع حرفه ای کشور، مشغول به کار است و اطلاعات و مطالب آن بطور مرتب و روزانه، به هنگام می شود.
  در سال 1396 مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس با تجدید سازمان در محتوا و شکل به گونه ای که کوشیدیم با اطلاع رسانی شفاف و سهلتر برای کاربران از جذابیتهای تصویری متناسبی نیز برخوردار باشد، به روز رسانی شد. آمار بازدیدکنندگان از آغاز تجدید سازماندهی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی 569637 بازدید بوده است که آمار درخور توجهی است.
    آمار بازدیدکنندگان از آغاز به کار این مرکز تاکنون نزدیک به 640532 بازدید بوده است که به طور روزانه حدود 1700نفر از آن بازدید می کنند. تعداد کاربران عضو سایت 8823 می باشد و 6430 نفر نیز کاربر مشترک دریافت بولتن خبری الکترونیکی هستند که این بولتن در اولین روز هفته و مرتب برای ایشان ارسال می شود.
بخشهای اصلی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس عبارتند از:
•    بخش اخبار حرفه ایران و مراجع خارجی؛ در این قسمت خبرهای حرفه بطور روزانه در اول وقت هر روز صبح منتشر می شود و مهمترین رویدادها با هدف جلب توجه مخاطبان با شرح و تفصیل در صدر مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله قرار می گیرند.
•    بخش مقالات و مطالب مجله حسابرس؛ که مقاله ها و مطالب گزیده مجله حسابرس را به صورت الکترونیکی در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد.
•    بخش «نظرسنجی» از دیگر بخشهایی است که با طرح پرسشی مشخص و مرتبط در زمینه یکی از مسائل روز حرفه در هر ماه و جمع آوری پاسخهای رسیده، به انعکاس نظرات مرتبط در این زمینه می پردازد. حاصل جمعبندی پاسخهای دریافتی به شکل نمودارهای آماری، در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس و مجله حسابرس منتشر و ارائه می شود.
•    بخش خبرنامه الکترونیکی هفتگی؛ که هرهفته به صورت یک مجموعه جامع از خبرهای مهم حرفه در ایران و جهان به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه مندان عضو مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس قرار می گیرد.
•    بخش مقاله های کامل؛ مجموعه مقالاتی که به دلیل محدودیتهای مجله کاغذی،  ضمن معرفی کوتاه در مجله حسابرس، بصورت کامل در این بخش انتشار می یابند.
•    بخش ارسال مقاله؛ از دیگر بخشهایی است که بطور مشروح با امکاناتی نظیر معرفی موضوعهای محوری، قواعد نگارش مقاله، ارسال مقاله و رهگیری مقالات رسیده به مجله حسابرس، برای تمامی علاقه مندانی که مایل به ارسال مقاله و همکاری با مجله حسابرس هستند، راهنمایی جامع و کامل به شمار می آید. در ضمن پژوهشگرانی که مقاله برای مجله ارسال می کنند می توانند از طریق پیوند«رهگیری مقالات» از آخرین وضعیت مقاله خود باخبر شوند.
•    معرفی کنفرانسها و دوره های آموزشی؛ بخشی از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی مجله حسابرس است که در آن رویدادهای آینده داخلی و خارجی حرفه درج می شود.
•    تقویم حسابرس: برای سهولت دسترسی کاربران، رویدادهای مهمی که در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس به اطلاع ایشان می رسد، به صورت یکجا گردآوری شده و با عنوان تقویم حسابرس، بر روی صفحه نخست این مرکز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
•    آرشیو منابع مهم؛ مهمترین منابع اطلاعاتی ایرانی و خارجی منتشر شده را در دسترس محققان و دانشجویان قرار می دهد. علاقه مندان می توانند این منابع را از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس پیاده و مورد استفاده قرار دهند.

 

فعالیت در بخش شبکه های اجتماعی(کانال تلگرام)
در نیمه دوم سال 1395 مجله حسابرس کوشیده است که با بهره گرفتن از امکانات حضور در شبکه های اجتماعی، با جذب مخاطب و ارائه مطلب در حیطه های جدید به معرفی و ارائه مطلب و فعالیتهای خود به طور روزانه بپردازد. هم اکنون کانال تلگرام مجله حسابرس به آدرس Telegram.me/hesabrasmag  با بیش از 1450عضو حیطه جدیدی از فعالیتهای رسانه ای خود را آغاز و پی گرفته است.