ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

حسابرس در 100 شماره گذشته

 

در این بخش تحلیلی از فعالیتهای حسابرس در طی 20سال ارائه خواهد شد. علاوه بر آن آماری از مشترکین فعلی حسابرس و نیز نظرات تعدادی از صاحبنظران حرفه و تعدادی از خوانندگان نشریه حسابرس، در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

 

لوگوی صدمین شماره

 

سردبیری...

 

   سردبیری دو شماره؛ بررسی نودوهفت شماره

 

 

 

میزگرد 100

 

   صدای حرفه را رساتر کنیم!

 

 

دیدگاه خوانندگان حسابرس، نشریه شماره 100

 

 

   دیدگاه خوانندگان حسابرس

 

 

 

خواندنی ها

 

   آمار مشترکین فعلی حسابرس