ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

گفتگو با پایه‌گذاران حسابرس

 

در یکصدمین شماره مجله حسابرس، از پایه‌گذاران انتشار مجله خواستیم که برایمان از چگونگی آغاز و به سرانجام رساندن این کار برایمان بگویند. حاصل آن مطالبی است که برایمان نوشتند.

برای مشاهده متن کامل این گفتگوها بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

 

لوگوی صدمین شماره

 

 

آقای شلیله

 

 

   انتشار حسابرس اینگونه آغاز شد!

    گفتگو با پایه‌گذاران مجله حسابرس، آقای محمد شلیله، اولین سردبیر حسابرس

 

 

فاطمی-2

 

 

   پاسداشت پیشکسوتان و اساتید

   گفتگو با پایه‌گذاران مجله حسابرس،آقای سیدمحمدرضا فاطمی، اولین مدیرمسئول حسابرس

 

 

بهانه های زندگی؛ بهانه های جان، آقای محمدجواد صفار، نشریه 100

 

 

   بهانه‌های زندگی؛ بهانه‌های جان!

   گفتگو با پایه‌گذاران مجله حسابرس، آقای محمدجواد صفار