ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

پژوهش های تجربی حسابداری

  • پژوهشهای تجربی حسابداری

Loading

پژوهش های تجربی حسابداری

فصلنامه
علمی-پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول: سید علی حسینی

سردبیر: علی رحمانی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: http://jera.alzahra.ac.ir

مشخصات محصول

پژوهش های تجربی حسابداری

فصلنامه

علمی-پژوهشی


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید