ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادهای ایران و جهان

فهرست فرصتهای پژوهشی سازمان حسابرسی اعلام شد
سازمان حسابرسی در جهت اجرای سیاستها و رسالت خود فهرست فرصتها و عناوین پژوهشی را برای عموم دانشگاهیان و اعضای حرفه حسابداری اعلام کرد.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا)
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا) برگزار می شود.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می شود.
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران برگزار می شود.
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری برگزار می شود.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 34
راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 34 (IAS 34) با عنوان «گزارشگری مالی میان دوره ای» در انتشارات سازمان حسابرسی منتشر شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی برگزار می شود.
۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری برگزار می شود.
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 برگزار می شود.
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می شود.
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
۱ صفحه ۲ از ۶ ۳ ۴ ۵ ۶