ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

نشست گروه پشتیبان انتقال در نوامبر 2017
گروه پشتیبان انتقال (TRG) نشستی درباره استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17 با عنوان «قراردادهای بیمه» برگزار کرد.
۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به یک دستیار محتوای دیجیتالی نیاز دارد
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به‌دنبال یک دستیار محتوای دیجیتالی است.
۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۳۹
خلاصه نشست هم‌نشینی مشاوره استانداردهای حسابداری
هم‌نشینی مشاوره استانداردهای حسابداری (ASAF) نشستی در پنج‌شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار کرد.
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۴۴
نشست گروه منابع انتقالی برای استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17
دستورجلسه و برنامه کنفرانس تلفنی گروه پشتیبان انتقال (TRG) برای استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17 با عنوان «قراردادهای بیمه» که در 13 نوامبر 2017 برگزار خواهد شد، منتشر شده است.
۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۱۴
انتشار خلاصه اخبار بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) هر ماه مجموعه‌ای از اخبار منتخب ماه پیش به همراه خلاصه‌ای از بخشهای خبر و پیوندهایی به رویدادها را جمع‌آوری می‌کند. هیئت استانداردها بر بخشهای خبری تمرکز می‌کند که اسناد منتشر یا صادرشده، کنفرانسهای اینترنتی، رویدادها و انتصابها را دربر می‌گیرد.
۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۱۱
خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (ITCG) کنفرانس تلفنی در 11 اکتبر 2017 برگزار کرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳
کنفرانس اینترنتی استاندارد بین‌المللی گزاشگری مالی شماره 17: شناخت و قطع شناخت
کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) یک کنفرانس اینترنتی درباره الزامهای شناخت و قطع شناخت در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه» ارائه می‌کنند.
۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
انتشار خبرنامه و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری
خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) منتشر و آخرین تغییرات در برنامه کار این هیئت انجام شده است.
۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱
انتشار برنامه کار و دستور جلسه نشست هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری
برنامه کار و دستورجلسه نشست بعدی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) که قرار است در ۲۴ و ۲۵ اکتبر برگزار شود، منتشر شده است.
۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
برنامه اینترنتی درباره استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 16
کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) یک برنامه اینترنتی با حضور درل اسکات (Darrel Scott) عضو هیئت استانداردها، ضبط کرده‌اند که درباره الزامهای دوره اجاره در استاندارد بین‌المللی گزاشگری مالی شماره 16 (IFRS 16) با عنوان «اجاره‌» به گفتگو می‌پردازند.
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶