ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
مطالب دستورجلسه و دستورجلسه برای نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در 21-20 ماه ژوئن 2018 هم اکنون در دسترس است.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری (ASAF) در سال 2018 برگزار شد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۱
نشست کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی
مطالب دستورجلسه و دستورجلسه برای نشست کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSIC) در ماه ژوئن 2018 به تازگی منتشر شده است.
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۱
شمارش معکوس برای کنفرانس فرانکفورت
ترکیب سخنرانان برای کنفرانس بین المللی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در فرانکفورت (Frankfurt) (29-28 ژوئن) هم اکنون تأئید شده است.
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۹
خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ITCG) یک نشست رودررو در 19 آوریل 2018 برگزار کرد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱
برگزاری کنفرانس جهانی تدوینگران استاندارد
کنفرانس جهانی تدوینگران استاندارد در روزهای 1 و 2 ماه اکتبر سال 2018 در لندن برگزار خواهد شد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
فراخوان برای استخدام کمک حسابدار در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRSF) در حال بررسی درخواستهای جذب کمک حسابدار است، فردی که عهده دار مسئولیت کاری خود از ابتدا تا پایان باشد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) فراخوانی برای عضویت منتشر کرد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
انتشار ماهانه خلاصه صوتی بحثهای نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در ماه مه هم اکنون در دسترس است.
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
تغییرات در رویه های حسابداری
در جدیدترین کنفرانس اینترنتی، مروری کلی بر پیش نویس تغییرات در رویه های حسابداری را ارائه می دهند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹