هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

سمینار اینترنتی درمورد ترکیبهای تجاری زیر کنترل مشترک
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) سمینار اینترنتی برخطی برگزار می کند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶
انتشار مطالب آموزشی برای پشتیبانی از به کارگیری الزامات تدوام فعالیت
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) با هدف پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مطالب آموزشی را منتشر کرده است. این مطالب به الزامات موجود در استانداردها نمی افزاید و آنها را تغییر نمی دهد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷
برگزاری سمینار اینترنتی درمورد بررسی پس از استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) شش سمینار اینترنتی با هدف ترغیب افراد دانشگاهی برای تحقیق درمورد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) با عنوان «ابزار مالی»، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15 (IFRS 15) با عنوان «درامد حاصل از قرارداد با مشتریان» و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 (IFRS 16) با عنوان «قراردادهای اجاره» برگزار خواهد کرد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱
بازبینی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمینه حسابداری گروه
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB) خواستار دریافت بازخورد در مورد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای حسابداری گروه، شامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 10 (IFRS 10) با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی»، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 11 (IFRS 11) با عنوان «توافقهای مشترک» و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 12 (IFRS 12) با عنوان «افشای منافع در سایر واحدهای گزارشگر» شده است.
۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نظرخواهی همگانی راجع به الزامات احتمالی جدید حسابداری برای ادغام و تملک شامل شرکتهای هم گروه و ترکیبات تجاری زیر کنترل مشترک منتشر کرد.
۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
پیشنهاد تغییر در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2020
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی «دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2020- پیشنهاد به روزرسانی 5 با عنوان پیشرفتهای کلی و رویه های رایج- استاندارد بین المللی حسابداری 19 (IAS 19) با عنوان مزایای کارکنان» را منتشر کرده است.
۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰:۰۴
انتشار مطالب آموزشی درباره آثار مسائل مربوط به آب وهوا بر صورتهای مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی مطالب آموزشی برای تاکید بر این موضوع منتشر کرده است که الزامات موجود در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، چگونه شرکتها را ملزم می کند تا مسائل مربوط به آب وهوا را وقتی آثار بااهمیتی بر صورتهای مالی دارند، در نظر بگیرند.
۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۵
بررسی پس از استقرار الزامات طبقه بندی و اندازه گیری در استاندارد 9
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) بررسی پس از استقرار (PiR) الزامات طبقه بندی و اندازه گیری در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) را شروع کرده است.
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
انتصابهای جدید در شورای مشورتی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که مسئولیت راهبری و نظارت بر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را به عهده دارد، انتصابهای جدید و انتصاب دوباره برخی افراد و سازمانها را در شورای مشورتی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اعلام کرد. همه انتصابها برای یک دوره سه ساله است که از تاریخ 1 ژانویه 2021 شروع می شود.
۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۷
انتصاب رئیس جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که مسئولیت راهبری و نظارت بر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را برعهده دارد، به تازگی پروفسور آندریاس بارکو (Andreas Barckow) را به عنوان رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری منصوب کرد، که ریاست وی از ژوئیه 2021 شروع می شود. او جانشین هانس هوگروروست (Hans Hoogervorst) خواهد شد که دوره پنج ساله دوم خود را در ژوئن 2021 به پایان خواهد رساند.
۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶