مجله حسابرس / فراتر از اخبار / هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

انتشار مطالب آموزشی درباره آثار رویدادهای اقلیمی بر صورتهای مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی مطالب آموزشی منتشر کرده است.
۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۳
انتقال پروژه روش ارزش ویژه به برنامه کار استانداردگذاری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) پروژه روش ارزش ویژه (Equity Method) خود را از برنامه پژوهشی به برنامه کار استانداردگذاری منتقل کرده است.
۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴
مشورتخواهی برای افزایش قابلیت کاربرد استانداردهای هیئت استاندارداهی بین المللی پایداری در سطح بین الملل
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) در حال جمع آوری بازخورد درباره روش شناسی پیشنهادی خود برای افزایش قابلیت کاربرد استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) در سطح بین المللی است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰
شروع مشورتخواهی برای دریافت بازخورد درباره اولویتهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری طی دو سال آینده
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) در جستجوی بازخورد درباره اولویتهای هیئت برای برنامه کار دو سال آینده است. فرصت شرکت در مشورتخواهی در زمینه اولویتهای برنامه کار تا 1 سپتامبر 2023 تعیین شده است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴
فراخوان نامزدی برای عضویت در گروه استقرار انتقال برای استانداردهای شماره 1 و 2 پایداری
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) در جستجوی نامزدهای مناسب برای عضویت در گروه استقرار انتقال (TIG) با عنوان «الزامهای کلی برای موارد افشای اطلاعات مالی مربوط به پایداری» و استاندارد پایداری شماره 2 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS S2) با عنوان «موارد افشای مربوط به آب وهوا» است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶
انتصاب رئیس و عضو جدید گروه مشورتی مالی اسلامی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی اشروف جمال (Ashruff Jamal) را به عنوان عضو گروه مشورتی مالی اسلامی (IFCG) منصوب کرد.
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۶
انتشار گزارش سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سال 2022
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی گزارش سالانه و صورتهای مالی حسابرسی شده بنیاد برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2022 را منتشر کرد.
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۳
انتشار دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2023
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی دانشنامه حسابداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2023 را منتشر کرد.
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۴
اولویت دهی به موارد افشای مرتبط با آب وهوا
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) در نشست خود در تاریخ 4 آوریل 2023، تصمیم گرفت که بسته معافیتهای انتقالی هیئت را کامل کند.
۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶
پیشنهاد اصلاحات کم دامنه در استاندارد مالیات بردرامد
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در نشست خود در نوامبر 2022، تصمیم گرفت که به برنامه کاری خود یک پروژه سرعتی را اضافه کند که اصلاحات کم دامنه ای را برای استاندارد بین المللی حسابداری12 (IAS 12) با موضوع مالیات بر درآمد پیشنهاد می کند.
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲