ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

ارائه اطلاعات بهتر در مورد ترکیبهای تجاری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به دنبال بازنگری پس از پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 3 (IFRS 3) با عنوان «ترکیبهای تجاری»، در حال انجام یک پروژه تحقیقاتی در مورد سرقفلی و کاهش ارزش است.
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
دیدگاه سرمایه گذار درباره اصلاحات پیشنهادی برای استاندارد قراردادهای بیمه
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در پاسخ به نگرانیها و چالشهای مطرح شده به وسیله سودبران در طول پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه»، در ما ژوئن پیش نویسی را منتشر ساخت که اصلاحات موردنظر در این استاندارد را پیشنهاد می کند.
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
خبرنامه جدید و خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
خبرنامه جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در ماه اوت، همراه با خلاصه صوتی این نشست، به تازگی منتشر شده است.
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
مرحله دوم پروژه نرخ پیشنهادی بین بانکی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) مرحله دوم پروژه متمرکز بر پیامدهای احتمالی گزارشگری مالی مربوط به اصلاح شاخص نرخ بهره، یعنی اصلاح نرخ پیشنهادی بین بانکی (IBOR) را به برنامه کار این پروژه اضافه کرد.
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶
پرسش و پاسخ درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) از سودبران درخواست کرد تا درباره پیش نویس پرسش و پاسخ (Q&A) در زمینه به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط (IFRS for SMEs)، اظهارنظر کنند.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
انتشار اصلاحات پیشنهادی برای بهبود افشای رویه های حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی اصلاحاتی با دامنه محدود برای استاندارد بین المللی حسابداری 1 (IAS1) منتشر کرد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۱۲
تقویت مربوط بودن گزارشگری مالی
هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، سخنرانی آغازین در کنفرانس بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) را در لندن ارائه کرد. در این کنفرانس او طرحهایی را برای حفظ و تقویت مربوط بودن گزارشگری مالی در دو بخش خاص شامل صورتهای مالی اساسی و گزارش تفسیری مدیریت تشریح می کند.
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری همکاری جمعی برای کیفیت
پیشرفتهای درخورتوجهی در زمینه پروژه های هیئت در برنامه کار سال 2018 داشتیم که با مشارکت موثر کارشناسان و سودبران هیئت پشتیبانی شد.
۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت امنا تلاش برای هدف مشترک
این اولین گزارشی است که از زمان انتصاب به عنوان رئیس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در اکتبر ۲۰۱۸، ارائه می کنم.
۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳