مجله حسابرس / فراتر از اخبار / هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

تاسیس کارگروه برای ارتقای سازگاری بین خط مبنای جهانی و ابتکارهای حوزه های گزارشگری
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) به تازگی تاسیس یک کارگروه متشکل از نمایندگان حوزه های گزارشگری را اعلام کرد، تا به منظور دستیابی به سازگاری ارتقایافته بین پیش نویسهای پیشنهادی هیئت که اکنون در مرحله نظرخواهی هستند و ابتکارهای حوزه های گزارشگری در زمینه موارد افشای پایداری، گفتمان سازی کند.
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹
انتشار خلاصه پروژه مزایای بازنشستگیِ وابسته به بازده دارایی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) خلاصه پروژه مزایای بازنشستگیِ وابسته به بازده دارایی را منتشر کرده است.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۸
فراخوان برای انجام پژوهش در زمینه قضاوتهای بااهمیت
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IASB) به دنبال مشارکت با گروه کوچکی از تدوین کنندگان استاندارد ملی است تا شواهد پژوهشی در مورد آثار تغییرات اخیر و موارد اضافه شده به ادبیات کاربردپذیر برای انجام قضاوتهای بااهمیت به دست آورد.
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۸
برداشتن گامهای بعدی برای تاسیس دفتر هیئت در مونترال
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) و حسابداران حرفه ای خبره کانادا (CPA) به تازگی توافقنامه ای را برای ایجاد مرکز هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) در مونترال کانادا اعلام کردند. دفتر هیئت در مونترال میزبان وظایف کلیدی از طرف هیئت استانداردهای بین المللی پایداری از جمله هماهنگی فعالیت در سراسر قاره آمریکا خواهد بود.
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۳
برنامه هیئت استانداردهای بین المللی پایداری برای توسعه استانداردها
امانوئل فابر (Emmanuel Faber) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) و سو لوید (Sue Lloyd) نایب رئیس هیئت، به دنبال انتشار پیش نویسهای ارائه شده، برنامه هایی را برای تهیه استاندارد بر مبنای استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) و تعبیه رویکرد توسعه استانداردهای مبتنی بر صنعتِ این هیئت در فرایند توسعه استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری ابلاغ کردند.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۳
کنفرانس بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022
کنفرانس سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در روزهای 23 و 24 ژوئن 2022 در هتل رویال لئوناردو (Leonardo Royal Hotel) لندن برگزار خواهد شد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۸
انتشار گزارش سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی گزارش سالانه و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 دسامبر سال 2021 را منتشر کرد.
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۶
پیشنهادهایی برای ایجاد خط مبنای جامع جهانی برای موارد افشای پایداری
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) به تازگی یک مشورتخواهی درباره دو استاندارد پیشنهادی اولیه خود راه اندازی کرد.
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۴
انتشار دانشنامه حسابداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی دانشنامه حسابداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022 (IFRS 2022) را منتشر کرد.
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
همسوسازی بازار سرمایه و استانداردهای چند ذینفع برای ایجاد یک رویکرد به هم پیوسته برای افشای پایداری
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و سازمان گزارشگری جهانی (GRI) به تازگی یک توافقنامه همکاری را اعلام کردند.
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷