هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

به روزرسانی برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
گزارش نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در ماه ژانویه به تازگی منتشر شده است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۳۸
برگزاری سمینار اینترنتی درباره پیش نویس پیشنهادی برای ارائه و افشای کلی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی برای ارائه و افشای کلی را به عنوان بخشی از پروژه صورتهای مالی اساسی هیئت منتشر کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۲۵
به روزرسانی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IASB) به دنبال دریافت نظرات درباره رویکرد به روزرسانی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط (IFRS for SME) است که استاندارد حسابداری ساده شده برای بنگاه های کوچک ومتوسط است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۱۸
انتصاب جدید در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF)، بروس مکنزی (Bruce Mackenzie) را به عنوان عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) منصوب کرد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
روشن کردن الزامات طبقه بندی بدهیها به جاری و غیرجاری
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) اصلاحاتی با دامنه محدود برای استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1 (IAS 1) با عنوان «ارائه صورتهای مالی» منتشرکرد تا چگونگی طبقه بندی بدهیها یا دیگر بدهیها را به عنوان جاری یا غیرجاری شرح دهد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
فراخوان برای عضویت در گروه رهبری فنی بنیاد
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به دنبال یک عضو برای گروه رهبری است تا به گروه فنی بپیوندد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
فراخوان برای کمک به شکل گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) برای تهیه استانداردهای حسابداری باکیفیت، به دنبال نظرات افراد علاقه مند و سودبران گزارشگری مالی است.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
انتصابهای جدید در کمیته مشورتی بازارهای سرمایه
کمیته مشورتی بازارهای سرمایه (CMAC) به تازگی فلورین استرر (Florian Esterer), کوئی اوتاکی (Koei Otaki) آنتونی اسکلیپوتی (Anthony Scilipoti)، سونیل سینگانیا (Sunil Singhania) و جواو تونیاتو (Joao Toniato) را در کمیته منصوب کرد.
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
پیشنهاد هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با تمرکز بر عملکرد مالی، پیشنهاد اصلاحاتی در نحوه انعکاس اطلاعات در صورتهای مالی را ارائه کرده است.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
بیانیه درگذشت ریاست هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
پال ولکر (Paul Volcker) ریاست هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در روز 8 دسامبر 2019 درگذشت.
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰