هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

انتشار سند گفتگو درباره تملک و حسابداری سرقفلی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) یک سند گفتگو (DP) درباره اصلاحات ممکن در اطلاعاتی که شرکتها درباره تملک کسب وکارها گزارش می کنند، منتشر کرده تا به سرمایه گذاران در ارزیابی میزان موفقیت آن تملکها کمک کند.
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹
به کارگیری استاندارد در شرایط بی اطمینانی ناشی از کووید- 19
به تازگی سندی منتشر شده است که به پرسشهای مربوط به به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) با عنوان «ابزارمالی» درطی دوره افزایش بی اطمینانی ناشی از شیوع بیماری کووید- 19 پاسخ می دهد.
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۶
فراخوان نامزدی برای عضویت در بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به دنبال جذب نامزدهایی برای پیوستن به کارشناسان فنی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) است.
۱۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۶
آخرین تغییرات در زمان برگزاری نشستهای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با توجه به شیوع کروناویروس
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) خود را در نگرانیهای جهانی درباره تاثیر کروناویروس سهیم می داند و تحولات هدایت شده به وسیله بیانیه های مسئولین سلامت همگانی را زیرنظر دارد.
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۹
انتشار نسخه 2020 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پیوندپایه فرمولی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سال 2020 (IFRS Taxonomy) را منتشر کرد.
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹
فراخوان برای عضویت در کمیته تفسیر
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) از گزینه های مناسب برای عضویت به منظور پرکردن چهار جایگاه خالی در کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دعوت کرد.
۰۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۸
مروری جامع بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) درخواست برای اطلاعات (RI) را در تاریخ 28 ژانویه 2020 منتشر کرد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۵۷
فراخوان نامزدی برای عضویت در گروه استقرار بنگاههای کوچک ومتوسط
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) از گزینه های مناسب برای عضویت در گروه استقرار بنگاههای کوچک ومتوسط (SMEIG) دعوت کرد تا برای عضویت در این گروه نامزد شوند.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶
انتشار سه پیش نویش از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) سه پیش نویس را منتشر کرده است.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰
انتصاب رئیس جدید شورای مشورتی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF)، بیل کوئن (Bill Coen) را به عنوان رئیس شورای مشورتی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منصوب و بلافاصله مشغول به کار کرد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۵۹