هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

پاسخ به اصلاح نرخ پیشنهادی بین بانکی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با انتشار بسته اصلاحات در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، پاسخ خود به تحول درحال انجام نرخهای پیشنهادی بین بانکی (IBOR) و سایر معیارهای نرخ بهره، نهایی کرده است. هدف از این اصلاحات کمک به شرکتها برای ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران در مورد اثرگذاری تحول نرخ بهره در صورتهای مالی آن شرکتها است.
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
انتشار سمینار اینترنتی درباره دومین بازنگری جامع در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط
یک سمینار اینترنتی درباره دومین بازنگری جامع در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) در تاریخ 17 اوت 2020 برگزار شد.
۰۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶
انتشار نسخه تجدیدنظرشده کتاب جیبی فرایند انجام کار
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی نسخه تجدیدنظرشده کتاب جیبی فرایند انجام کار(Due Process Handbook) را منتشر کرد.
۰۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳
انتشار مقاله درباره فرایند انجام کار
آلن بلر (Alan Beller) رئیس کمیته نظارت بر فرایند انجام کار (DPOC) در مقاله ای که به تازگی منتشر شد، درباره فرایند انجام کار و چگونگی نظارت بر آن توضیح داده است.
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
انتشار نسخه جدید دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی جدیدترین نسخه دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را منتشر کرد.
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴
برگزاری کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در روزهای 28 و 29 سپتامبر برگزار خواهد شد.
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
بازنگری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط
هیئت استاندارد بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک درخواست اطلاعات (RI) به عنوان بخشی از دومین بازنگری جامع استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) منتشر کرد.
۰۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
انتصاب چهار عضو جدید در کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که مسئولیت نظارت و راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را بر عهده دارند، رناتا باندیرا (Renata Bandeira)، سوفی ماسول (Sophie Massol)، جان نلسون (Jon Nelson) و دونه سفتون (Donné Sephton) را به عضویت در کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی (IFRIC) منصوب کرده اند.
۰۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
برگزاری آخرین سمینار اینترنتی درباره ارائه و افشای عمومی
کارشناسان هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، چهارمین و آخرین سمینار اینترنتی از مجموعه سمینارهای برخط در خصوص پیش نویس پیشنهادی هیئت درباره «ارائه و افشای عمومی» را در روز 21 اوت 2020 برگزار خواهند کرد.
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹
سمینار اینترنتی در باره دومین بازنگری جامع در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط
هیئت استاندارد بین المللی حسابداری (IASB) در تاریخ 17 اوت 2020 دو سمینار اینترنتی زنده تکرارشده در باره دومین بازنگری جامع در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) برگزار خواهد کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶