ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

انتشار مجموعه آموزشی پشتیبان برای بنگاههای کوچک ومتوسط
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) بسته ای متشکل از 35 مجموعه آموزشی پشتیبان به منظور کمک در به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط (IFRS For SEMs) منتشر کرد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
انتشار خلاصه نشست گروه مشورتی گزارش تفسیری مدیریت
نشست گروه مشورتی گزارش تفسیری مدیریت (MCCG) در تاریخ 11 ژانویه سال 2019 برگزار شد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
همکاری در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به دنبال جذب سه نفر برای عضویت در هیئت امنای بنیاد، شامل دو نفر از امریکا و یک نفر از منطقه آسیا و اقیانوسیه برای مشاغلی است که از ژانویه 2020 مهیا خواهند بود.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به دنبال سه نامزد با تجربه ارشد برای پرکردن سه جایگاه خالی است. این موضوع با اساسنامه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مطابقت دارد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۲۶
انتشار اسناد نشست همنشینی جهانی تهیه کنندگان
نشست بعدی همنشینی جهانی تهیه کنندگان (GPF) در روز ۲۲ مارس 2019 برگزار خواهد شد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۲۵
انتشار اسناد خلاصه پروژه در زمینه استاندارد 8
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) با انتشار دو سند، خلاصه ای از فعالیتهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را ارائه کرده است.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۴۹
تمدید یکساله عضویت یکی از اعضای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
اعضای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی عضویت مارتین ادلمان (Martin Edelmann) را برای دوره دوم به مدت یک سال تمدید کردند.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۴۴
انتشار پرونده صوتی نشست ماه فوریه هیئت استانداردها
پرونده صوتی نشست هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در ماه فوریه 2019 به تازگی منتشر شده است.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳
دستیابی به ماموریت بنیاد
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در یک نمایش اینترنتی درباره دستیابی به ماموریت بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF)، شواهدی درباره سرمایه گذاری بین مرزی در سطح بین المللی، منتشرکرده است
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۵
انتشار نمایش اینترنتی درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) یک نمایش اینترنتی برای سرمایه گذاران درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15 (IFRS 15) با عنوان «درامد حاصل از قرارداد با مشتریان» منتشر کرده است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲