هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

برگزاری سومین سمینار اینترنتی درباره پیش نویس پیشنهادی ارائه و افشای
کارشناسان هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) سومین سمینار اینترنتی از مجموعه سمینارهای برخط درباره پیش نویس پیشنهادی ارائه و افشای عمومی را برگزار کردند.
۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
اعطای کمک هزینه به پژوهش دانشگاهی برای کمک به پروژههای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
افراد دانشگاهی از کانادا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحد امریکا کمک هزینه برای انجام پژوهش دریافت کردند که با پروژه های هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) مرتبط خواهد بود.
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱
انتشار سند جدید درباره ترکیبهای تجاری زیرکنترل مشترک
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) درحال انجام یک پروژه تحقیقاتی است تا از طریق بهبود شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری ترکیبهای تجاری زیرکنترل مشترک، کاهش فاصله در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را درنظر قرار دهد.
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
انتشار اصلاح استاندارد قراردادهای بیمه
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی اصلاحات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17(IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه» را منتشر کرد تا به بنگاهها در به کارگیری استاندارد و آسانترشدن توضیح عملکرد مالی خود کمک کند.
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳
انتصاب عضو جدید در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) زاک گاست (Zach Gast) را به عنوان عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) منصوب کرد که از تاریخ 1 اوت 2020 شروع به فعالیت می کند.
۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۴
انتشار سمینار اینترنتی پروژه سرقفلی و کاهش ارزش
به تازگی چند سمینار اینترنتی به زبانهای انگلیسی، ژاپنی و چینی برای معرفی سندگفتگوی ترکیبهای تجاری (DP BC) برگزار شد. پرونده ضبط شده این سمینارهای اینترنتی زنده هم اکنون در دسترس است.
۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰
برگزاری کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF)، که در سپتامبر 2020 برگزار می شود، کنفرانس سالانه بنیاد و کنفرانس سالانه استانداردگذاران جهانی (WS) را ترکیب می کند.
۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
پخش اینترنتی درباره استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 9 و 7
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نمایش اینترنتی آموزشی جدید درمورد زیان اعتباری موردانتظار را منتشر کرد.
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱:۴۵
انتشار شماره جدید نشریه سرمایه گذار
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی بیستمین شماره از نشریه سرمایه گذار (Investor Update) را منتشر کرده است.
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱:۳۸
انتشار اصلاحیه درباره امتیازات اجاره اعطاشده مرتبط با کووید 19
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به‌تازگی اصلاحاتی را در استاندارد بین‌الملی گزارشگری مالی 16
(IFRS 16) با عنوان «قراردادهای اجاره» منتشر کرده است تا به مستاجر در به حساب گرفتن امتیازات اجاره اعطاشده ناشی از همه گیری کووید 19، همانند اجاره در تعطیلات و کاهش موقت اجاره، کمک کند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷