ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

انتشار مجموعه های آموزشی برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRSF) در حال تهیه مجموعه های آموزشی برای نسخه 2015 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط است.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۳
ارایه ابزار حقوق مالکانه
در این نمایش تصویری اینترنتی، کومار داسگپتا (Kumar Dasgupta) و یونی چوی (Uni Choi) مدیران فنی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASBTD) درباره رویکرد ترجیحی هیئت برای ارایه ابزار حقوق مالکانه گفتگو می کنند.
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸
درخواست بازخورد درباره مرکز اطلاع رسانی جدید بنیاد
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRSF) مرکز اطلاع رسانی اینترنتی جدید خود را با تمرکز بر طراحی جدیدتر و دسترس پذیرتر در سال گذشته راه اندازی کرد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷
انتشار برنامه کار نشست شورای مشورتی
مطالب برنامه کار، و برنامه کار نشست آینده شورای مشورتی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) درتاریخ 4 و 5 ماه سپتامبر 2018، منتشر شده است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
در پرونده صوتی ماه ژوئیه، مدیر آموزش بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) مت تیلینگ (Matt Tilling)، به رییس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) هانس هوگرورست (Hoogervorst) و نایب رییس هیئت سولوید (Sue LIoyd)، پیوست.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۹
نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
گروه مشورتی دانشنامه (TCG) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) یک کنفرانس تلفنی برگزار کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۷
طبقه بندی ابزار مرکب و توافقات تعهد بازخرید
در این نمایش تصویری اینترنتی، کومار داسگپتا (Kumar Dasgupta)، مدیر فنی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، به همراه مدیر فنی هیئت یونی چوی (Uni Choi)، بخش 5 سند گفتگو (DP) با عنوان «ابزار مالی همراه با ویژگی حقوق مالکانه» روی ابزار ترکیبی و بازخرید را توضیح می دهد.
۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶
به کارگیری استاندارد شماره 17
نشست گروه پشتیبانی انتقال (TRG) در مورد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS17) در لندن برگزار خواهد شد.
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۴۴
فراخوان نهائی برای عضویت در کمیته مشورتی بازارهای سرمایه
کمیته مشورتی بازارهای سرمایه (CMAC) در حال حاضر درخواستهای عضویت در این کمیته برای یک دوره سه ساله که از اول ژانویه شروع شده و برای یک دوره سه ساله دیگر قابل تمدید است، را بررسی می کند.
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳
طبقه بندی ابزار مشتقه روی حقوق مالکانه خودی
سومین کنفرانس اینترنتی از یک سلسله نمایشهای اینترنتی با هدف کمک به ذی نفعان هم اکنون در دسترس است.
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۹