ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 و شماره 15 اجرایی می‌شوند
استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 با عنوان «ابزار مالی»
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۲
استخدام مدیر پروژه در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) در حال حاضر به‌دنبال فردی برای سمت مدیریت پروژه است تا به این بنیاد بپیوندد.
۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۲
انتشار خبرنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط
خبرنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط (IFRS for SMEs) در دسامبر 2017 در دسترس است.
۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۵
انتشار خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در دسامبر 2017
خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) در دسامبر 2017 منتشر شده است و برنامه کار این هیئت به‌روز گردید.
۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳
انتشار رهنمود دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای شرکتها
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) برای شرکتهایی که از دانشنامه استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی استفاده می‌کنند، رهنمودی منتشر کرد.
۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۱
انتصاب هفت عضو در بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) هفت عضو جدید در هیئت امنای این بنیاد منصوب کرد.
۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
حسابداری صدور قراردادهای ضمانت مالی
بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) رهنمودی درباره استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط (IFRS for SMEs)پس از مشورت همگانی منتشر کرد.
۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱
گذار به استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17
کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌الملی حسابداری (IASB) در یک کنفرانس اینترنتی به الزامهای گذار پرداختند.
۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱
ایجاد نمایه ایران در مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
نمایه ایران در مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) قرار گرفت.
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰
با هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به‌روز بمانید
آیا می‌خواهید در جریان گفتگوها و تصمیمهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) باشید؟
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷