هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار سند جدید پرسش وپاسخ برای تغییرات آب وهوایی
تغییرات آب وهوایی، تهدیدی حیاتی برای افراد، جوامع و اقتصادها به حساب می آید. دولتها و دیگر موسسه های بخش عمومی به اطلاعات و گزارشگری مالی که دیدگاهی شفاف، بلندمدت و آینده نگر از منابع مالی و پایداری ارائه می دهد، نیاز دارند که با زیانهای اقتصادی که همه گیری کووید 19 به بار می آورد، این نیاز بیشتر شده است.
۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳
انتخاب دوباره مولر مارکز برگر به عنوان رئیس گروه مشورتخواهی
گروه مشورتخواهی (CAG) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) توماس مولر مارکز برگر (Thomas Müller-Marqués Berger) را دوباره به عنوان رئیس گروه تا ژوئن 2023 انتخاب کرد.
۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴
انتشار رهنمود در مورد به کارگیری برنامه درازمدت برای خلق ارزش
در پی اختلال بی سابقه اقتصادی به دلیل همه گیری کووید 19، بسیاری از شرکتها در حال تجدیدنظر در اصول بنیادی خود هستند و در حال ارزیابی این هستند که چگونه هدف، راهبردها و مدل کسب و کار شرکت منجر به موفقیت درازمدت آنها خواهد شد.
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به بازنگری رهنمود گزارشگری غیرمالی
فدراسیون بین,المللی حسابداران همچنان به نمایندگی از حرفه جهانی حسابداری، درباره موضوع گزارشگری غیرمالی صحبت می,کند؛ و جدیدترین آن در پاسخ به بازنگری رهنمود گزارشگری غیرمالی (NFRD) کمیسیون اروپا.
۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴
برگزاری دو سمینار اینترنتی درباره استاندارد بین المللی حسابرسی 600
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) دو سمینار اینترنتی متفاوت درباره مشورتخواهیهایی برگزار کرد که در حال حاضر برای اظهارنظر عمومی باز هستند.
۰۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به مشورتخواهی انجمن اقتصاد جهانی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) درجهت استمرار گفتمان درباره گزارشگری شرکتی و خلق ارزش، خلاصه ای از بازخوردها درباره مشورتخواهی انجمن اقتصاد جهانی (WEF) با موضوع «به سوی معیارهای مشترک و گزارشگری یکنواخت خلق ارزش پایدار» را انتشار داد.
۰۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
انتشار گزارش درباره نقش حسابداران حرفه ای در کسب و کار در دوران بهبودی پساکووید 19
حسابداران حرفه ای شاغل در کسب و کار و بخش عمومی نقش مهمی در هدایت سازمانهای خود در زمانهای چالش برانگیز پیش رو دارند.
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳
انتشار مثالهای تشریحی مربوط به استاندارد بین المللی حسابرسی 540
کارگروه استقرارِ (IWG) استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (ISA 540) (بازنگری شده) مثالهایی تشریحی برای حسابرسی براوردهای حسابداری ساده و پیچیده آماده کرده است.
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶
رسیدگی به جرایم و تخلفات مالی به دنبال همه گیری کووید 19
به دنبال همه گیری کووید 19 (COVID-19) و مبالغ بی سابقه کمکهای جبرانی که در سراسر اقتصاد جهانی در حال جابه جاشدن است، خطر جرایم و تخلفات مالی نیز در حال افزایش است.
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰:۴۹
رهنمود هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی برای گزارشگری حسابرس در ارتباط با کووید 19
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی رهنمودی در ارتباط با همه گیری کووید 19 برای حسابرسان منتشر کرد تا در هنگام صدور گزارش حسابرس مبنی بر تکمیل حسابرسی صورتهای مالی درنظر بگیرند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
۱ صفحه ۲ از ۲