ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

ارتقای فناوری و مهارتهای تردیدگرایی در حرفه حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی تغییرات پیشنهادی در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IES) در زمینه توسعه حرفه ای مقدماتی و مستمر را به منظور نظرخواهی همگانی منتشر کرد تا مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تردید حرفه ای را گسترش دهد.
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۴۵
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای تدوینگر استانداردها
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC NC) به تازگی فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) را منتشر کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC NC) به تازگی فراخوانی برای سودبران و اشخاص علاقه مند منتشر کرده تا از آنها برای نامزدی انجام خدمات داوطلبانه در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) در سال ۲۰۲۰ دعوت کند.
۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰
ارائه ده پیشنهاد به گروه بیست
از زمان برگزاری اولین نشست سران گروه 20 (G20) در واشنگتن دی سی (Washington D.C.) امریکا 10 سال پیش، این گروه دستاوردهای بسیار زیادی را کسب کرده است.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸
دیدگاهها درباره تحولات وظایف مالی
گزارش «دیدگاهها درباره تحولات وظایف مالی»، گفتگوها و نتیجه گیریها از نشست کمیته حسابداران حرفه ای در محیط کسب وکار (PAIB) وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران (IFACPA) در سپتامبر 2018 را گرداوری، و بینشی در مورد دگرگونی کارکرد امور مالی، از جمله فرصتها و چالشهای پیش روی حرفه را ارائه کرده است.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
توسعه راهبرد نامزدی در کمیته های ایفک
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) مطلبی را با عنوان «توسعه راهبرد نامزدی» منتشر می کند.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶
تحلیلگری داده؛ معرفی منابع
مطلب نمایشی با عنوان «تحلیلگری داده؛ منبع اطلاعاتی برای اعضای ایفک»، در یک مرور کلی، انواع مختلف ابزار تحلیلگری داده و کاربردهای آن برای گزارشگری مالی و حسابرسی، و همچنین کاربرد آن در کسب وکار، برای دست یافتن به بینشهای ارزشمند را فراهم می کند.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۳۴
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره اجرای روشهای توافقی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی(IAASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی خدمات مرتبط شماره 4410 (تجدیدنظر شده) (ISRS) با عنوان «اجرای روشهای توافقی(AUP)» را منتشر کرده است. فرصت ارسال نظر تا 15 مارس 2019 تعیین شده است.
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
طرح راهبردی 2019-2020
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) صدای تاثیرگذار و مورد اعتماد برای حرفه جهانی حسابداری است و نقش رهبری بسیار مهمی در ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به آینده حرفه ایفا می کند.
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
فراخوان برای عضویت درکمیته های فدراسیون بین المللی حسابداران
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران به تازگی «فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت و کمیته های فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2020» را منتشر کرد.
۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
۱ صفحه ۲ از ۲