ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

استفاده از ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی ویدئویی در باره ابزار تحلیل داده ها منتشر کرده است.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴
انتشار گزارش دوسالانه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی گزارش دوسالانه هیئت برای سالهای 2015 تا 2016 را با عنوان «پایدارسازی شتاب» منتشر کرده است.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۳
پیمایش جدید برای جمع اوری نظرات در باره بازنگری راهبردی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک پیمایش برخط برای جمع اوری نظرات، دیدگاه ها و بینشهای همه ذینفعان، به منظور کمک به شکل دهی جهت گیری راهبردی هیئت در آینده، راه اندازی کرده است. فرصت پاسخ گویی به این پیمایش تا 18 ژوئیه تعیین شده است.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰
ارائه پیشنهاد نوسازی حسابرسی براوردهای مالی برای پشتیبانی از کیفیت حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی پیشنهاد اعمال تغییرات درخورتوجه در ارزیابی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط توسط حسابرسان را، از طریق انتشار پیش نویس استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 540 (تجدیدنظرشده) با عنوان «حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط» ارائه کرده است.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۸
مصاحبه رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران
به تازگی تفکری به وجود آمده مبنی بر این که جاذبه و نفوذ هوش مصنوعی، رتبه صنعت خدمات حرفه ای به-ویژه حسابداری را به مخاطره خواهد انداخت.
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵
فراخوان برای جذب نیرو در دو هیئت تدوینگر استانداردهای بین المللی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی برای استخدام رئیس و مدیر در پروژه های فنی و توسعه استانداردها، فراخوان داده اند.
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
مشورتخواهی در باره گزارشگری میراث
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی یک سند مشورتخواهی با عنوان «گزارشگری مالی میراث در بخش عمومی» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
انتشار گزارش نتایج مطالعه جدید پیرامون اعتماد همگانی نسبت به مالیات
انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA)، انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند (CAANZ) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی نتایج اولین مطالعه عمقی در باره دیدگاه های مردم و مراجع مورد اعتمادشان در زمینه مالیات بندی بین المللی را در قالب یک گزارش منتشر کردند.
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
انتشار استراتژی و برنامه کار جدید
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی استراتژی هیئت برای سالهای 2017 تا 2021 و برنامه کار هیئت برای سالهای 2017 تا 2018 را منتشر کرده است.
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
به کارگیری استانداردهای بین المللی در 60 درصد از کشورهای حوزه کارائیب
نتایج یک مطالعه که به تازگی توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و انجمن حسابداران رسمی کارائیب (ICAC) انجام شده، در گزارشی با عنوان «رویه های تعهدی و انتظار اصلاحات در حوزه کارائیب» منتشر شده است.
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۵۶
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »