ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتصاب دوباره رییس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی انتصاب دوباره یان کروترز (Ian Carruthers) به سمت ریاست این هیئت برای دومین دوره سه ساله که از 1 ژانویه 2019 شروع می شود را اعلام کرده است.
۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰
ارائه پیش نویس الزامات اخلاقی تجدیدنظرشده برای منع مشوقهای نامناسب
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویسی با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آئین اصول اخلاقی مربوط به ارائه و پذیرش مشوقها» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
انتشار پیش نویس پیشنهادی برای ارتقای گزارشگری در زمینه ابزار مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره ۶۲ با عنوان «ابزار مالی» را برای نظرخواهی عمومی منتشرکرده است.
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
نظرخواهی در باره حسابداری درامد و هزینه های غیرمبادله ای
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی یک سند مشورتخواهی با عنوان «حسابداری برای درامد و هزینه های غیرمبادله ای» منتشر کرده است.
۰۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
انتشار سند مشترک برای ارتقای تردید حرفه ای
هیئتهای جهانی تدوینگر استانداردهای حسابرسی، اصول اخلاقی حسابداری و آموزش حسابداری، به تازگی یک سند جدید منتشر کرده اند، که مشاهده ها و راه های ممکن برای ارتقای تردید حرفه ای را ارائه می کند.
۰۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
انتشار مقاله مدیر اجرایی فدراسیون در باره بازیابی اعتماد و اطمینان همگانی
راسل گوتری (Russell Guthrie) مدیر اجرایی امور خارجی و مدیر مالی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، در مقاله ای که در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی فوربس (Forbes) منتشر شده، به توضیح 10 اقدامی که رهبران کشورهای عضو گروه بیست (G20) می توانند هم اکنون برای بازسازی اعتماد همگانی و تقویت اطمینان نسبت به اقتصاد جهانی به کار ببندند، پرداخته است.
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
انتشار رهنمود جدید برای کمک به سازمانهای حرفه ای حسابداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی یک رهنمود جدید برای پشتیبانی از سازمانهای حرفه ای حسابداری (PAOs) در تلاشهایشان برای تطابق با محیط و اثرگذاری فعال بر محیط، منتشر کرده است.
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
انتشار سند در زمینه خلق ارزش برای بنگاه های کوچک ومتوسط از طریق تفکر یکپارچه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC)، به تازگی یک سند منتشر کرده اند.
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
انتشار گزارش مقایسه ای بین استانداردهای بین المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا
پس از انتشار استاندارد حسابداری شماره ۳۱۰۱ با عنوان «گزارش حسابرس در باره حسابرسی صورتهای مالی در شرایطی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه می کند» یک گزارش مقایسه ای امریکا تهیه کرده است.
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۱
پاسخ به پیش نویس پیشنهادی در باره تردید حرفه ای
کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) که زیر نظر فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) فعالیت می کند
۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »