ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

نقش حسابداران حرفه ای به عنوان شرکای کسب وکار و خالقان ارزش برای سازمان
کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) در پی برگزاری نشست اینترنتی کمیته در ماه سپتامبر ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده و دانش، ایده ها و تجارب جمعی کمیته در زمینه نقش حسابداران حرفه ای به عنوان رهبران کسب وکار و خالقان ارزش برای سازمانها را به اشتراک گذاشته است.
۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۷
انتشار استاندارد تجدیدنظر شده در باره حسابداری با مبنای نقدی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی استاندارد تجدیدنظرشده با عنوان «گزارشگری مالی تحت حسابداری با مبنای نقدی (استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی با مبنای نقدی) را منتشر کرده است.
۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۰
راه اندازی  برنامه جستجو برای یافتن مدیر اجرایی ارشد جدید برای فدراسیون
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای یافتن یک شخص برجسته برای تصدی سمت مدیریت اجرایی ارشد فدراسیون فراخوان داده است. نامزد برگزیده در انتهای سال 2018 فعالیت خود را شروع خواهد کرد و جایگزین مدیر اجرایی ارشد کنونی فدراسیون یعنی فایض چودری (Fayezul Choudhury)، پس از پایان دوره خدمتش در تاریخ 31 دسامبر 2018 خواهد شد.
۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹
نظرخواهی عمومی در باره پیش نویس حسابداری مزایای اجتماعی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره 63 با عنوان «مزایای اجتماعی» که به حسابداری تامین مزایای اجتماعی مانند بازنشستگی، بیکاری و ناتوانی می پردازد را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶
رویدادهای جدید در پروژه استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 600
کارگروه حسابرسی گروهی (GATF) زیرمجموعه هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی گزارشی منتشر کرده است.
۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
انتشار مصاحبه مدیرمالی ارشد فدراسیون با نشریه فوربس
راسل گوتری (Russell Guthrie) مدیر مالی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی در مقاله ای که در نشریه فوربس (Forbes) با عنوان «آماده کردن حسابرسان فردا برای آینده حسابداری فناوری محور» منتشر شد، آثار فناوری بر استعدادهای صنعت را پیش بینی کرده است.
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
انتشار کتاب جیبی اطلاعیه های بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی کتاب جیبی را ارائه کرده است.
۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۱۸
انتصاب دوباره رییس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی انتصاب دوباره یان کروترز (Ian Carruthers) به سمت ریاست این هیئت برای دومین دوره سه ساله که از 1 ژانویه 2019 شروع می شود را اعلام کرده است.
۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰
ارائه پیش نویس الزامات اخلاقی تجدیدنظرشده برای منع مشوقهای نامناسب
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویسی با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آئین اصول اخلاقی مربوط به ارائه و پذیرش مشوقها» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
انتشار پیش نویس پیشنهادی برای ارتقای گزارشگری در زمینه ابزار مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره ۶۲ با عنوان «ابزار مالی» را برای نظرخواهی عمومی منتشرکرده است.
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »