ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار فراخوان برای کشورهای عضو گروه بیست
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی و طی نشست گروه بیست (G20) که در روزهای 7و 8 ژوئیه 2017در هامبورگ آلمان برگزار شد، یک فراخوان با عنوان «اعتمادسازی کنید، اطمینان را تقویت کنید» برای کشورهای عضو گروه بیست منتشر کرده و مجموعه ای از پیشنهادهای انجام پذیر برای آنها ارائه کرده که هم از اقتصاد جهانی و هم از اهداف گروه بیست برای سال 2017 حمایت خواهد کرد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
انتشار مصاحبه رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران
خبرنگار ایندیپندنت (Independent) طی افتتاحیه چهارمین کنگره حسابداران آفریقا (ACOA) که از 2 تا 5 مه 2017 در کامپالای اوگاندا برگزار شد، با راشل گریمز (Rachel Grimes) رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) مصاحبه کرده است.
۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
انتشار پیش نویس استاندارد تجدیدنظرشده در زمینه پیشرفت حرفه ای مستمر
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی نسخه پیشنهادی تجدیدنظرشده استاندارد بین المللی آموزشی شماره 7 (IES) با عنوان «پیشرفت حرفه ای مستمر» را منتشر کرده که به جای تمرکز صرف بر حداقل ساعات پیشرفت حرفه ای مستمر، تمرکز بیشتری بر یادگیری و پیشرفتی دارد که به طور مستقیم با مسئولیتهای حرفه ای حسابدار مرتبط است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷
توسعه حرفه آماده برای آینده
کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) که تحت نظارت فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) فعالیت می کند، در پی بازجهت دهی بنیادینی که در نشستها و ارتباطات خود در سال 2016 انجام داد، به تازگی اقدام به انتشار یک گزارش کرده که دانش، ایده ها و تجربیات کمیته در توسعه حرفه آماده برای آینده را به اشترک می گذارد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
انتشار پیش نویس جدید برای تردید و قضاوت حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس جدیدی با عنوان «مفاد کاربردی پیشنهادی مربوط به تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۸
استفاده از ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی ویدئویی در باره ابزار تحلیل داده ها منتشر کرده است.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴
انتشار گزارش دوسالانه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی گزارش دوسالانه هیئت برای سالهای 2015 تا 2016 را با عنوان «پایدارسازی شتاب» منتشر کرده است.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۳
پیمایش جدید برای جمع اوری نظرات در باره بازنگری راهبردی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک پیمایش برخط برای جمع اوری نظرات، دیدگاه ها و بینشهای همه ذینفعان، به منظور کمک به شکل دهی جهت گیری راهبردی هیئت در آینده، راه اندازی کرده است. فرصت پاسخ گویی به این پیمایش تا 18 ژوئیه تعیین شده است.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰
ارائه پیشنهاد نوسازی حسابرسی براوردهای مالی برای پشتیبانی از کیفیت حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی پیشنهاد اعمال تغییرات درخورتوجه در ارزیابی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط توسط حسابرسان را، از طریق انتشار پیش نویس استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 540 (تجدیدنظرشده) با عنوان «حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط» ارائه کرده است.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۸
مصاحبه رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران
به تازگی تفکری به وجود آمده مبنی بر این که جاذبه و نفوذ هوش مصنوعی، رتبه صنعت خدمات حرفه ای به-ویژه حسابداری را به مخاطره خواهد انداخت.
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »