هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

تساوی جنسیتی در ترکیب هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) اعلام کرد که برای اولین بار ازنظر ترکیب اعضا به تساوی جنسیتی دست یافته است.
۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸
فاصله را کم کنیم
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) از شما برای شنیدن بحث مربوط به میزگرد مهم میان رهبران جهانی، گروه های ذینفع و هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در خصوص پرداختن به تفاوتهای میان ادراک عمومی و مسئولیتهای حسابرس و همچنین بازخورد درخصوص استاندارد جدید و بازنگری شده گزارشگری حسابرس، که در روز 28 سپتامبر با پخش زنده برگزار می شود، دعوت کرده است.
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷
فراخوان فدراسیون بین المللی برای تشکیل هیئت استانداردهای پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) صدای جهانی حرفه حسابداری، به تازگی برای تشکیل یک هیئت جدید استاندارهای پایداری فراخوان داد.
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲
انتشار تغییرات جدید پروژه استاندارد بین المللی حسابرسی 500
کارگروه شواهد حسابرسی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB)، آخرین تغییرات در پروژه استاندارد بین المللی حسابرسی 500 (ISA 500) با عنوان «شواهد حسابرسی» را منتشر کرد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸
انتشار بیانیه مشترک سازمانهای بین المللی برای وضع مقررات بین المللی اثربخش
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میزبان هفتمین نشست سالانه مشارکت سازمانهای بین المللی برای مقرراتگذاری بین المللی اثربخش (IO Partnership) بود.
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از بازنگری چارچوب گزارشگری یکپارچه (IR) استقبال می کند.
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
انتشار مثالهای تشریحی جدید برای استقرار استاندارد بین المللی حسابرسی 540
کارگروه استقرار (IWG) به تازگی سندی با عنوان «مثالهای تشریحی برای حسابرسی براوردهای حسابداری زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) منتشر کرد.
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
میزگرد مجازی درباره تقلب در عصر دیجیتال
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) از مخاطبین برای شرکت در میزگرد مجازی درباره تقلب در عصر دیجیتال که در روز 2 سپتامبر برگزار می شود، دعوت کرده است.
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰
واکنش هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در زمینه ملاحظات حسابرسی مربوط به اثر کووید 19
تام سیدنشتاین (TOM SEIDENSTEIN) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی واطمینان بخشی (IAASB) گزارش رویدادهای جدید در زمینه پاسخ به کووید 19 را منتشر کرده است.
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
همکاری دو هیئت برای تهیه رهنمود اخلاق حرفه ای در شرایط همه گیری کووید19
کارشناسان هیئت استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حسابداری (APESB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی نشریه جدیدی منتشر کردند.
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
صفحه ۱ از ۲ ۲