هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

تاسیس کمیته موقت نامزدی برای انتخاب رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
گروه نظارت (MG) در فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) تاسیس یک کمیته موقت نامزدی برای انتخاب رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای دوره 2022 تا 2024 را اعلام کردند.
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴
حمایت فدراسیون از اقدام هیئت امنای بنیاد درجهت تاسیس هیئت استانداردهای بین المللی پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای ارزیابی امکان تاسیس یک هیئت جدید استقبال کرد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
تشویق ذینفعان به شرکت در مشورتخواهی درباره تعریف واحدهای تجاری با منافع عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) از انتشار پیش نویس پیشنهادی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) استقبال کرده است.
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
پیشنهاد رویکرد کل نگر برای تعریف واحد تجاری با منافع عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی منتشر کرده است.
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۷
انتشار رهنمود برای تاکید بر پیامدهای اخلاقی و حسابرسی ناشی از برنامه های حمایتی دولت
کارشناسان شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک رهنمود مشترک منتشر کردند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
انتشار چهارمین بخش از مجموعه آموزشی شش قسمتی مبارزه با پولشویی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی چهارمین بخش از مجموعه آموزشی «مقابله با پولشویی: مبانی (AML)» را منتشر کرد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
انتشار دو نشریه مرتبط با اجاره برای نظرخواهی عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی 75 (ED 75) را برای اظهارنظر منتشر کرد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۷
بی طرفی برای بازبینی کننده کیفیت حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی اصلاحاتی را در آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای منتشر کرده است.
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲
انتشار گزارش درباره دستاوردهای هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق برای حسابداران (IESBA) به تازگی گزارشی را با عنوان «اصول اخلاقی و اعتماد، ایجاد زمینه های نو» منتشر کرد که حاوی خلاصه ای از دستاوردهای هیئت از اول ژوئن 2016 تا 31 ژوئیه 2020 است.
۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۶
انتشار منابع پشتیبان جدید برای استاندارد بین المللی
به تازگی فدراسیون بین,المللی حسابداران (IFAC) ویرایش جدیدی صادر کرد
۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۹:۲۳
صفحه ۱ از ۲ ۲