هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

فرصت اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران در حال جستجو برای پر کردن شش جای خالی در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) است. اعضای جدید هیئت برای یک دوره اولیه تا سقف سه سال که از 1 ژانویه 2022 شروع می شود، خدمت خواهند کرد.
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
انتشار سند پشتیبان برای ارزیابی تحریف بااهمیت هنگام استفاده از ابزار و فنون خودکار
کارگروه فناوری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی سند غیرالزام آور پرسشهای پرتکرار درباره استفاده از ابزار و فنون خودکار در شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت در تطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (تجدیدنظرشده در سال 2019) (ISA 315) با عنوان شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را منتشر کرده است.
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲
انتشار ویدئوی معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی واطمینان بخشی (IAASB) ویدئوی معرفی استانداردهای جدید و بازنگری شده مدیریت کیفیت را منتشر کرده است.
۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹
انتشار اطلاعات و آمار جدید درباره نقش و ذهنیت
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) اطلاعات و آمار جدیدی منتشر کرده است.
۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۸
انتصاب دوباره مدیر اجرایی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران
فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) به تازگی اعلام کرد که کوین دانسی (Kevin Dancey) برای دوره دوم در نقش خود به عنوان مدیر اجرایی ارشد(CEO) سازمان باقی خواهد ماند، که این دوره از 1 ژوئن 2021 شروع می شود و تا 31 مه 2024 ادامه خواهد داشت.
۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
انتصاب رئیس جدید فدراسیون بین المللی حسابداران
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) صدای جهانی حرفه حسابداری، انتخاب آلن جانسون (Alan Johnson) را به عنوان رئیس فدراسیون اعلام کرد. جانسون برای یک دوره دوساله تا نوامبر 2022 خدمت خواهد کرد. او پیش از این به عنوان معاون رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران از نوامبر 2018 مشغول به¬خدمت بود.
۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
انتشار مطالب آموزشی کاربرپسند برای پشتیبانی از استقرار  استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای کمک به دولتها و نهادهای دولتی که مایل به گزارشگری مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برمبنای تعهدی هستند، یک بسته آموزشی تهیه کرده است.
۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
اعطای جایزه رهبری جهانی فدراسیون به خانم آنا ماریا الوریتا
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) ، به تازگی جایزه رهبری جهانی فدراسیون، در بزرگداشت رابرت سِمپیـر (Robert Sempier) را به خانم آنا ماریا الوریتا (Ana Maria Elorrieta) از آرژانتین به پاس خدمات خستگی ناپذیر و فداکاری او برای حرفه حسابداری اهدا کرد.
۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
پرداختن به پیچیدگی، درک پذیری، مقیاس پذیری و تناسب
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) با تمرکز بر کاربرد موثر و یکنواخت استانداردهای هیئت، یک اطلاعیه جدید منتشر کرده است، که گام جدید هیئت برای پرداختن به پیچیدگی، درک پذیری، مقیاس ذیری و تناسب، موجود در حسابرسیهای صورتهای مالی واحدهای تجاری با پیچیدگی کمتر را شرح می دهد.
۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷
تحول مهارتهای حسابداری
با شروع سازگاری حرفه حسابداری جهانی با همه گیری کووید 19 و پیامدهای آن، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) مجموعه ای از گفتگوها به صورت میزگرد را برای درک پیامدهای همه گیری برای حسابداران حرفه ای و رهبران، و چگونگی اثر تجربیات آنها بر روی آینده حسابداری و مهارتهای حسابداری برگزار کرد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱
صفحه ۱ از ۲ ۲