ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار برنامه رعایت ضوابط سازمانهای عضو فدراسیون
کارشناسان بخش کیفیت و توسعه (Q&D) فدراسین بین المللی حسابداران (IFAC)، با مشورت و نظارت شورای مشورتی رعایت ضوابط (CAP)، به طور سازگار با رویکرد پیاده سازی راهبرد فدراسیون، اقدام به تهیه برنامه کار سالانه برای پیاده سازی «راهبرد برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران: 2016 تا 2018» کرده اند.
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۲۰
پیشنهاد الگوی جدید برای حسابداری اجاره برای بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره 64 با عنوان «قراردادهای اجاره» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲
انتشار دیدگاه شخصی جدید از مجموعه دیدگاه های شخصی
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی دیدگاه بلانکا تاپیا (Blanca Tapia)، را منتشر کرده است.
۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲
انتصاب رئیس جدید گروه مشورتی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
پروفسور ری جانسون (Ray Johnson) به تازگی برای یک دوره سه ساله که از 1 ژانویه 2018 شروع خواهد شد.
۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴
انتشار دیدگاههای اولیه در باره سند مشورتخواهی گروه نظارت
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دیدگاه های اولیه در باره سند مشورتخواهی گروه نظارت در زمینه تغییر در فرایند تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اخلاقی را منتشر کرده است.
۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳
انتشار دیدگاه های اولیه در باره سند مشورتخواهی گروه نظارت
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دیدگاه های اولیه در باره سند مشورتخواهی گروه نظارت در زمینه تغییر در فرایند تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اخلاقی را منتشر کرده است.
۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹
انتشار فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها را منتشر کرده است.
۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰
انتشار سند توسعه استراتژی نامزدی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی سندی با عنوان «توسعه استراتژی نامزدی» منتشر کرده است
۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳
انتشار فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت و کمیته ها
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت و کمیته های فدراسیون در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است.
۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
نقش حسابداران حرفه ای به عنوان شرکای کسب وکار و خالقان ارزش برای سازمان
کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) در پی برگزاری نشست اینترنتی کمیته در ماه سپتامبر ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده و دانش، ایده ها و تجارب جمعی کمیته در زمینه نقش حسابداران حرفه ای به عنوان رهبران کسب وکار و خالقان ارزش برای سازمانها را به اشتراک گذاشته است.
۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۷
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »