ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) برای سالهای 2019 تا 2023 که فعالیت و اولویتهای هیئت در این دوره پنج ساله را نشان می دهد، به تازگی منتشر شده است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
انتشار سند مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) درحال مشورتخواهی درباره پیشرفت خود در تهیه پیش نویس رهنمود در مرحله اول پروژه اطمینان بخشی در گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده (EER) است. فرصت ارسال نظرات همگانی تا 21 ماه ژوئن سال 2019 تعیین شده است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
انتشار استانداردهای پیشنهادی مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی مجموعه ای از استانداردهای بین المللی پیشنهاد شده در مورد مدیریت کیفیت را منتشر کرده است.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۳۹
انتشار قسمت دیگری از اسناد اطلاع رسانی درباره تمرکز بر تردید حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی(IAASB) با توجه به مطالب دریافت شده در پاسخ به دعوت به نظرخواهی (ITC)، در فوریه سال 2019 مجموعه ای از استانداردهای مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح موسسه و قرارداد را منتشر کرد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۷
شناسایی مهارتهای ضروری برای کاردان فنی حسابداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در نظر دارد برای سازمانهای حرفه ای حسابداری، چارچوبی را به اشتراک بگذارد که کاردان فنی حسابداری شایسته، ماهر و آماده برای آینده را پشتیبانی کند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
برگزاری دو سمینار اینترنتی درباره آئین اخلاقی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در نظر دارد 2 سمینار اینترنتی نوددقیقه ای به منظور پشتیبانی از انتشار آیین بین المللی اخلاقی برای حسابداران حرفه ای (شامل استانداردهای بین المللی استقلال) در 28 مارس و 17 آوریل 2019 برگزار کند.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۳۹
انتشار مقاله درباره الزامات مالیاتی برای اقتصاد دیجیتالی
کوین دنسی (Kevin Dancey) مدیراجرایی ارشد فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی مقاله ای درباره سه الزام مالیاتی برای اقتصاد دیجیتالی منتشر کرد که بر ضرورت همکاری جهانی در توسعه سیاستها با تمرکز بر توسعه یک سیاست مالیاتی تاکید می کند که اعتماد به سیستمهای مالیاتی را افزایش دهد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۳۸
دعوت به نظرخواهی جهانی درباره مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به دنبال دریافت نظرات همگانی درباره سه استاندارد مرتبط با هم است که به موضوع مدیریت کیفیت می پردازند.
۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
انتشار راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی راهبرد پیشنهادی برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ و برنامه کاری برای سالهای 2020 و 2021 را منتشر کرده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷
انتشار رهنمود درباره بخشهای مهم مخارج عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) یک استاندارد جدید و یک پیش نویس پیشنهادی (ED) به ترتیب درباره حسابداری منافع اجتماعی، و خدمات جمعی و فردی، منتشر کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
صفحه ۱ از ۲ ۲