هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار رهنمود استقرار مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی دو رهنمود منتشر کرد تا به ذینفعان در استقرار مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت کمک کند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۵
برگزاری مجموعه سمینار اینترنتی مشترک مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) با همکاری فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) سمینارهای اینترنتی مشترکی برگزار خواهند کرد.
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۸
استمرار فعالیت فدراسیون در مبارزه با جرایم مالی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از اقدام همنشینی جهانی اقتصاد در زمینه «چارچوب هم شکل ساز» که به تازگی منتشر شد، استقبال کرد.
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
فراخوان برای عضویت در هیئت امنای بنیاد
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی فراخوانی را منتشر کرد.
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶
توانمندسازی پایداری؛ اولویت برای حسابداران
گروه مشورتی (AG) حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB)، در گزارش جدیدی، دیدگاه هایی در مورد روندهای اصلی جهانی که بر آینده آمادگی حرفه حسابداری تاثیر می گذارد، جمع آوری کرده است.
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۲
انتشار گزارش مشترک درباره نقش حسابداران حرفه ای در داده‌ها
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و حسابداران خبره حرفه ای کانادا (CPA) به تازگی مقاله ای منتشر کردند.
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵
انتشار مقاله جدید از کارگروه کووید
یک کار گروه که از سوی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) و تدوینگران ملی استانداردهای اخلاق حرفه ای (NSS) تشکیل شده است،
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۶
انتشار برنامه کار تفصیلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پس از مشورتخواهی با هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB)، برنامه کار تفصیلی بازنگری شده را منتشر کرد.
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲
انتشار رویکرد عناصر سازنده برای گزارشگری اطلاعات پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی سند بازنگری شده «رویکرد عناصر سازنده برای گزارشگری اطلاعات پایداری» را منتشر کرد،
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳
نسل جدید، سرعت دهنده به تغییر در محیط کار
براساس گزارش جهانی انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، اولین نسل بومی دیجیتال که وارد نیروی کار شده، با وقوع فاجعه منحصر به فرد جهانی که آنها در دوره جوانی خود تجربه می کنند، شکل گرفته است.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۴
صفحه ۱ از ۲ ۲