ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

کنفرانس شایستگیهای آینده
انجمن حسابداران اندونزی (Ikatan Akuntan Indonesia)، فدراسیون حسابداران ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN FA) و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)، به تازگی کنفرانسی با موضوع «شایستگیهای آینده: حرفه ای گری حسابداران در عصر از هم گسیختگی» در ماه آوریل برگزار کردند.
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
انتشار سند پرسش وپاسخ هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک سند به روزرسانی شده پرسش وپاسخ (Q&A) را منتشر کردند.
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸
نظرخواهی عمومی درباره سند مشورتخواهی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) یک سند مشورتخواهی (CP) با عنوان «اندازه گیری» منتشر کرده است که به موضوع چگونگی تعیین مبنای اندازه گیری در بخش عمومی می پردازد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۷
حسابداران حرفه ای آماده برای آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارشی درباره چگونگی تدارک حسابداران حرفه ای آماده برای آینده منتشر کرده است.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
انتصاب رئیس گروه رایزنی مشورتی
گایلن هانسن (Gaylen R.Hansen) به ریاست گروه رایزنی مشورتی (CAG) هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) منصوب شد.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
سندی برای گفتگو درباره حسابرسی واحدهای باپیچیدگی کمتر
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به دنبال درک بیشتر چالشهای مربوط به استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) در واحدهای باپیچیدگی کمتر و دیدگاههایی در مورد اقدام ممکن برای پرداختن به این چالشهاست.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۴
سمینار اینترنتی درباره آئین اخلاقی بازنگری و بازسازی شده
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به منظور پشتیبانی از انتشار آیین بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (از جمله استانداردهای بین المللی استقلال)، یک سمینار اینترنتی برگزار کرد.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) راهبرد و اولویتهای هیئت در سالهای 2019 تا 2023، برای تدوین استانداردهای اخلاق حرفه ای آینده محور و باکیفیت برای حسابداران که به طور گسترده در سطح جهان پذیرفته شده است را منتشر کرد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
انتشار صورتهای مالی
صورتهای مالی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2018، شامل گزارش حسابرس مستقل است.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۰۹
در تدارک آیین اخلاقی الکترونیکی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در ژوئن ۲۰۱۹، آیین اخلاق حرفه ای الکترونیکی را ارائه خواهد کرد.
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
صفحه ۱ از ۲ ۲