ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

نظرخواهی عمومی درباره سند مشورتخواهی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) یک سند مشورتخواهی (CP) با عنوان «اندازه گیری» منتشر کرده است که به موضوع چگونگی تعیین مبنای اندازه گیری در بخش عمومی می پردازد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۷
حسابداران حرفه ای آماده برای آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارشی درباره چگونگی تدارک حسابداران حرفه ای آماده برای آینده منتشر کرده است.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
انتصاب رئیس گروه رایزنی مشورتی
گایلن هانسن (Gaylen R.Hansen) به ریاست گروه رایزنی مشورتی (CAG) هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) منصوب شد.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
سندی برای گفتگو درباره حسابرسی واحدهای باپیچیدگی کمتر
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به دنبال درک بیشتر چالشهای مربوط به استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) در واحدهای باپیچیدگی کمتر و دیدگاههایی در مورد اقدام ممکن برای پرداختن به این چالشهاست.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۴
سمینار اینترنتی درباره آئین اخلاقی بازنگری و بازسازی شده
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به منظور پشتیبانی از انتشار آیین بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (از جمله استانداردهای بین المللی استقلال)، یک سمینار اینترنتی برگزار کرد.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) راهبرد و اولویتهای هیئت در سالهای 2019 تا 2023، برای تدوین استانداردهای اخلاق حرفه ای آینده محور و باکیفیت برای حسابداران که به طور گسترده در سطح جهان پذیرفته شده است را منتشر کرد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
انتشار صورتهای مالی
صورتهای مالی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2018، شامل گزارش حسابرس مستقل است.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۰۹
در تدارک آیین اخلاقی الکترونیکی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در ژوئن ۲۰۱۹، آیین اخلاق حرفه ای الکترونیکی را ارائه خواهد کرد.
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
به کارگیری استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)دو نمایش تصویری جدید منتشر ساخت که به چالشها و به روشهای پذیرش و به کارگیری استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره 4 (IES 4) باعنوان «توسعه حرفه‌ای مقدماتی ارزشها، اخلاق، و نگرشهای حرفه ای» می‌پردازد.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
نمودار کمکی برای پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540
کارگروه پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (ISA 540) (تجدیدنظرشده)، به منظور پشتیبانی از درک و پیاده سازی اثربخش این استاندارد، دو روندنما و یک نمودار طراحی کرده است.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
صفحه ۱ از ۲ ۲