هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار کتاب جیبی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 2020
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) کتاب جیبی 2020 را منتشر کرده است.
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۷
درخواست فدراسیون از گروه بیست برای تمرکز بر گزارشگری پایداری و درستکاری بخش عمومی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) دو اقدام اصلی را برای رهبران گروه 20 (G20) تعیین کرد.
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۳
آماده سازی برای استانداردهای جهانی پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی چارچوبی را برای پیاده سازی استانداردهای جهانی پایداری در سطح محلی منتشر کرد.
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
انتشار بیانیه فدراسیون درباره اطلاعات تغییر آب وهوا و چرخه گزارشگری 2021
حسابداران حرفه ای نقش فعالی در تعیین نحوه گزارش اطلاعات مربوط به تغییر آب وهوا در چرخه گزارش پیشِ رو درسال 2021 و ارتقای آن در سالهای آینده ایفا می کنند.
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۷
فراخوان ارسال مقاله برای سومین همنشینی پژوهشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) در آماده سازی سومین همنشینی تحقیقاتی (RF)، که در کنفرانس ژوئن 2022 برگزار می شود، برای مشارکت علمی جامعه دانشگاهی فراخوان داده است.
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۸
برنامه نظرخواهی جدید برای حسابرسی موسسه های با پیچیدگی کمتر
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) در راستای تداوم مشارکت و درخواست بازخورد در مورد مشورتخواهی عمومی خود در مورد استاندارد جدید پیشنهادی برای حسابرسی صورتهای مالی موسسه های با پیچیدگی کمتر (LCE)، یک برنامه توسعه هدفمند منتشر کرد.
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۴
برگزاری سومین رویداد سالانه هفته آب وهوا در نیویورک
بسیاری از ذینفعان، ازجمله فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) از اطلاعات مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیر مرتبط با پایداری، ازجمله ارزیابی و افشای ارتقایافته ریسک آب وهوایی حمایت کردند.
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸
انتشار مقاله مشترک جدید
حسابداران حرفه ای رسمی کانادا (CPA CANADA)، انجمن حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی و همزمان با پیچیده ترشدن جهان، که حفظ استانداردهای اخلاقی را چالشی تر و بااهمیت تر کرده است، مقاله جدیدی با عنوان «پیچیدگی و حسابدار حرفه ای: رهنمود عملی برای تصمیم گیری اخلاقی» منتشر کردند، که اولین قسمت از یک مجموعه چهار قسمتی رهبری اندیشه است.
۰۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
استقبال فدراسیون از اصلاحات اساسنامه ای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در راستای تشکیل هیئت استانداردهای بین المللی پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در نقشه راه پیش رو در جهت سامانه جهانی برای گزارشگری اطلاعات درخواست کرد که هیئت استانداردهای بین المللی پایداری را تشکیل دهد، و دوباره بر حمایت خود تاکید کرد.
۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۳
مشورتخواهی درباره پروژه های جدید هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(IPSASB) به تازگی مشورتخواهی برنامه کار میان دوره خود را منتشر کرد.
۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۶
صفحه ۱ از ۲ ۲