هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

گزارش جدید درباره نقش حرفه حسابداری در پذیرش استانداردهای بین‌المللی
در مراسم روز جهانی استاندارد، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی و در بزرگداشت روز جهانی استانداردها، گزارش جدیدی منتشر کرده است که جزئیاتی درمورد چگونگی و مکانهایی ارائه می دهد که استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) در سطح جهان به کارگرفته و پیاده سازی شده اند.
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
کیفیت حسابرسی در بنگاههای چندرشته ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) با همکاری حسابداران خبره استرالیا و زلاندنو (CA ANZ) و انجمن حسابداران رسمی و خبره (ACCA) گزارشی تهیه کردند که شواهد موجود در زمینه مدل چندتخصصی و رابطه آن با کیفیت حسابرسی را بررسی می کند.
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
سمینار اینترنتی بین المللی در مورد تغییرات پیشنهادی در انتظارات از نقش و طرزفکر
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) که به تازگی ارائه شد، یک سمینار اینترنتی برگزار کرد و جزئیات این تغییرات را شرح داد.
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
گزارش عمومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
گزارش هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB)برای عموم با عنوان «مبنایی برای آینده» منتشر شده است که دستاوردهای هیئت از اول ژانویه 2016 تا 30 ژوئن 2019 را به طور خلاصه ارائه می کند. این دوره که به ریاست استاد آرنولد شیلدر (Arnold Schilder) طی شد، بهره وری زیادی برای هیئت داشت.
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
حسابداران آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی یک مجموعه سه بخشی شامل دو گزارش و یک ابزار را با موضوعهای محوری «حسابداران شایسته برای آینده»، «ارزیابی عملکرد مالی»، و «دیدگاهی برای مدیران ارشد اجرایی و عملکرد مالی» منتشر کرد.
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
برنامه ریزی استمرار کسب وکار بنگاه و راهبردهای کاهش ریسک
سومین مقاله از مجموعه مقاله های مدیریت ریسک، با عنوان «برنامه ریزی استمرار کسب وکار بنگاه و راهبردهای کاهش ریسک» که به قلم کریستوفر آرنولد (Christopher Arnold)، رئیس کمیته پژوهش بنگاه های کوچک ومتوسط/ موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SME/SMP) و مونیکا فورستر (Monica Foerster)، رئیس کمیته موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC SMP Committee) نوشته شده، به تازگی منتشر شده است.
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
پیش نویس اصلاحات در استاندارد ابزار مالی بخش عمومی
پیش نویس 69 با عنوان «ابزار مالی بخش عمومی» که اصلاحاتی برای استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 41 (IPSAS41) با عنوان «ابزار مالی» ارائه می کند، رهنمودی را در زمینه چگونگی ثبت حسابها برای تعدادی از گروههای مهم ابزار مالی فراهم می سازد که در بخش عمومی یگانه هستند.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۱۵
دیدگاه عضو هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
مجموعه دیدگاه های شخصی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)، دیدگاه های اعضای هیئت، مشاوران فنی و دیگر سودبران اصلی در زمینه بعضی از چالشهای اثرگذار بر مشتاقان حسابداران حرفه ای تازه کار، و اهمیت یادگیری و توسعه اثربخش حسابداری را به اشتراک می گذارد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
دیدگاههای فردی درباره شکل گیری و آموزش حرفه حسابداری در اندونزی
مجموعه دیدگاههای فردی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری(IEASB) ، نظرات اعضای هیئت، مشاوران فنی و دیگر سودبران اصلی در زمینه برخی از چالشهای تاثیرگذار بر حسابداران حرفه‌ای تازه کار و اهمیت یادگیری و توسعه اثربخش حسابداری را به اشتراک می‌گذارد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
شرکت در پیمایش 5 دقیقه ای درباره حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر
فدراسیون بین,المللی حسابداران (IFAC) یک پیمایش در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر راه,اندازی کرده که این پیمایش به زبانهای انگلیسی، اسپانیولی و فرانسوی در دسترس است.
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
صفحه ۱ از ۲ ۲