مجله حسابرس / فراتر از اخبار / فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار رهنمود برای توضیح به کارگیری آیین اصول اخلاق حرفه ای در زمینه خدمات مربوط به فناوری ارائه شده به وسیله حسابرسان
کارشناسان هیئت استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حسابداری استرالیا (APESB) و کارشناسان هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی به طور مشترک رهنمودی با عنوان «به کارگیری چارچوب مفهومی آیین اصول اخلاقی: رهنمود عملی برای حسابرسان در سناریوهای مربوط به فناوری» منتشر کردند.
۱۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۰
انتشار دومین قسمت از مجموعه پشتیبان پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت برای موسسات کوچک
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی برای کمک به موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) در پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیتِ هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) را منتشر کرده است.
۱۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵
انتشار مطالعه موردی درباره فعالیتهای بخش عمومی در آفریقای جنوبی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی با همکاری انجمن حسابداران رسمی آفریقای جنوبی (SAICA) با انتشار یک مطالعه موردی در مورد فعالیتهای انجمن حسابداران رسمی آفریقای جنوبی در بخش عمومی، تاکید کرده است که چگونه تمرکز بر بخش عمومی می تواند به تعهد انجمن به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آفریقای جنوبی کمک کند.
۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴
انتشار رهنمود بخش عمومی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی برای گزارش اطلاعات برنامه پایداری
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ناشر استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی(IPSAS) که استانداردهای بخش عمومی با مبنای تعهدی برای استفاده دولتها و دیگر نهادهای بخش عمومی در سراسر جهان هستند.
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۴
انتشار ابزار جدید فدراسیون بین‌المللی حسابداران برای تجهیز موسسات حرفه‌ای حسابداری برای رهبری مبارزه با فساد
ابزار جدیدی از فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) اکنون در دسترس است تا به موسسات حرفه‌ای حسابداری کمک کند تا نقشهای پیشرو در مبارزه با فساد در حوزه‌های گزارشگری خود را ایفا کنند.
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴
انتشار پرسشهای کلیدی برای کمیته های حسابرسی ناظر بر موارد افشای مرتبط با پایداری
از آنجایی که بسیاری از حسابداران حرفه‌ای در کمیته های حسابرسی خدمت می‌کنند و در برابر آنها پاسخگو هستند.
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۰
تقویت و شفاف سازی الزامات استقلال برای حسابرسیهای گروه
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی اصلاحات نهایی در آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the Code) را منتشر کرد.
۲۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۵
انتشار پرسش و پاسخهای پرتکرار جدید متمرکز بر فناوری
گروه مشورتی فناوری زیرمجموعه هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB)، به تازگی مطالب پشتیبان غیرالزام آور برای کمک به پاسخ پرسشهای پرتکرار مشخص درباره موارد استثنا با استفاده از ابزار و فنون خودکارشده (ATT) منتشر کرده است.
۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
معرفی رئیس جدید فدراسیون بین المللی حسابداران
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) صدای حرفه حسابداری جهانی، انتخاب اسماء رسموکی (Asmaa Resmouki) را به عنوان رئیس فدراسیون اعلام کرد.
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۸
تاکید گزارش جدید فدراسیون بین المللی حسابداران بر نبود مقایسه پذیری در گزارشگری آب و هوای شرکتها
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارش جدیدی را منتشر کرد که در آن دیدگاهی در مورد افشای اطلاعات مرتبط با آب و هوا ارائه کرده است.
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »