ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

حسابداران آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی یک مجموعه سه بخشی شامل دو گزارش و یک ابزار را با موضوعهای محوری «حسابداران شایسته برای آینده»، «ارزیابی عملکرد مالی»، و «دیدگاهی برای مدیران ارشد اجرایی و عملکرد مالی» منتشر کرد.
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
برنامه ریزی استمرار کسب وکار بنگاه و راهبردهای کاهش ریسک
سومین مقاله از مجموعه مقاله های مدیریت ریسک، با عنوان «برنامه ریزی استمرار کسب وکار بنگاه و راهبردهای کاهش ریسک» که به قلم کریستوفر آرنولد (Christopher Arnold)، رئیس کمیته پژوهش بنگاه های کوچک ومتوسط/ موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SME/SMP) و مونیکا فورستر (Monica Foerster)، رئیس کمیته موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC SMP Committee) نوشته شده، به تازگی منتشر شده است.
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
پیش نویس اصلاحات در استاندارد ابزار مالی بخش عمومی
پیش نویس 69 با عنوان «ابزار مالی بخش عمومی» که اصلاحاتی برای استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 41 (IPSAS41) با عنوان «ابزار مالی» ارائه می کند، رهنمودی را در زمینه چگونگی ثبت حسابها برای تعدادی از گروههای مهم ابزار مالی فراهم می سازد که در بخش عمومی یگانه هستند.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۱۵
دیدگاه عضو هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
مجموعه دیدگاه های شخصی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)، دیدگاه های اعضای هیئت، مشاوران فنی و دیگر سودبران اصلی در زمینه بعضی از چالشهای اثرگذار بر مشتاقان حسابداران حرفه ای تازه کار، و اهمیت یادگیری و توسعه اثربخش حسابداری را به اشتراک می گذارد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
دیدگاههای فردی درباره شکل گیری و آموزش حرفه حسابداری در اندونزی
مجموعه دیدگاههای فردی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری(IEASB) ، نظرات اعضای هیئت، مشاوران فنی و دیگر سودبران اصلی در زمینه برخی از چالشهای تاثیرگذار بر حسابداران حرفه‌ای تازه کار و اهمیت یادگیری و توسعه اثربخش حسابداری را به اشتراک می‌گذارد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
شرکت در پیمایش 5 دقیقه ای درباره حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر
فدراسیون بین,المللی حسابداران (IFAC) یک پیمایش در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر راه,اندازی کرده که این پیمایش به زبانهای انگلیسی، اسپانیولی و فرانسوی در دسترس است.
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
نمونه تشریحی: طراحی پیامدهای یادگیری برای دوره آموزشی بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) رهنمودی را تهیه کرده تا نشان دهد استقرار استانداردهای بین المللی آموزشی (IESs)، چگونه ممکن است برای تهیه برنامه آموزشی سازگار شود که پاسخگوی نیازهای حسابداران حرفه ای در بخش عمومی باشد.
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
اظهارنظر درباره سند گفتگو در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) سند گفتگوی (DP) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) برای به اشتراک گذاشتن سایر فعالیتهای فدراسیون در حیطه این موضوع، درباره این سند گفتگو اظهارنظر کرده است.
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۰
مزایای گزارشگری یکپارچه برای کسب وکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی
گزارشگری یکپارچه (IR) یکی از جدیدترین رویکردهای نواورانه برای گزارشگری شرکتهاست.
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
افزایش همکاری دو هیئت با تدوینگران استانداردهای ملی
روسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در نامه ای خلاصه آخرین رویدادها از ابتکار دو هیئت در پشتیبانی از استانداردگذاری جهانی و استفاده بهینه از فرصتهای همکاری میان دو هیئت را با سودبران دو هیئت به اشتراک گذاشتند.
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
صفحه ۱ از ۲ ۲