ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

به روزرسانی راهنمای تهیه کنندگان برای دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی یک رهنمود جدید برای استفاده از دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy) منتشر کرده است، تا به شرکتها در برچسب زنی الکترونیکی صورتهای مالی کمک کند.
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۲۹ ]
انتشار گزارشی درباره وضعیت اطمینان عمومی به سامانه مالیاتی در کشورهای گروه 20
انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA)، حسابداران رسمی استرالیا و نیوزیلند (CAANZ) و فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) به تازگی دنباله گزارشی را منتشر کردند که در سال 2017 درباره اطمینان عمومی نسبت به مالیات در کشورهای گروه 20 (G20) منتشر کرده بودند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 39 حسابداری
کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 39 با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» را تدوین و منتشر کرده است. این پیش نویس بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۴۲
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 18 حسابداری
کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان «صورتهای مالی جداگانه» را تدوین و منتشر کرده است. این پیش نویس بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده است.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 20 حسابداری
کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان «سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص» را تدوین و منتشر کرده است. این استاندارد بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده است.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
انتشار گزارش درباره نقش حسابداران در اثربخشی مدیریت ریسک بنگاه
براساس گزارشی که به تازگی توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) منتشر شد، حسابداران حرفه ای فرصت ارزشمندی دارند که به آنها این امکان را می دهد که اثربخشی مدیریت ریسک بنگاه (ERM) را در سازمانهای متبوع خود تقویت کنند.
۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴
[ تعداد بازدید : ۳۹ ]
انتشار برنامه رعایت ضوابط برای اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی برنامه رعایت ضوابط برای اعضای فدراسیون را با مشورت و نظارت شورای مشورتی رعایت ضوابط (CAP) تهیه کرده است.
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]
ارتقای فناوری و مهارتهای تردیدگرایی در حرفه حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی تغییرات پیشنهادی در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IES) در زمینه توسعه حرفه ای مقدماتی و مستمر را به منظور نظرخواهی همگانی منتشر کرد تا مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تردید حرفه ای را گسترش دهد.
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۴۹ ]
انتشار اصلاحات در اساسنامه هیئت امنای بنیاد
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که نظارت و راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را به عهده دارد، به تازگی اصلاحات کم دامنه ای در اساسنامه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را منتشر کرده است، که شرایط انتصاب رئیس و نائب رئیس هیئت امنا را تعدیل می کند.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
[ تعداد بازدید : ۴۹ ]
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای تدوینگر استانداردها
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC NC) به تازگی فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) را منتشر کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]