اخبار - پیشرفتها 2 | مجله حسابرس

کنفرانس جهانی تدوینگران استانداردها
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در نظر دارد کنفرانس جهانی تدوینگران استانداردها را در روزهای 30 سپتامبر و 1 اکتبر 2019 در لندن بریتانیا برگزار کند.
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۱۳
[ تعداد بازدید : ۱۶۷ ]
انتشار سند پرسش وپاسخ هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
کارشناسان هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک سند به روزرسانی شده پرسش وپاسخ (Q&A) را منتشر کردند.
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۱۹ ]
حسابداران حرفه ای آماده برای آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارشی درباره چگونگی تدارک حسابداران حرفه ای آماده برای آینده منتشر کرده است.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۵۲ ]
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) راهبرد و اولویتهای هیئت در سالهای 2019 تا 2023، برای تدوین استانداردهای اخلاق حرفه ای آینده محور و باکیفیت برای حسابداران که به طور گسترده در سطح جهان پذیرفته شده است را منتشر کرد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
[ تعداد بازدید : ۱۵۴ ]
نمودار کمکی برای پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540
کارگروه پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (ISA 540) (تجدیدنظرشده)، به منظور پشتیبانی از درک و پیاده سازی اثربخش این استاندارد، دو روندنما و یک نمودار طراحی کرده است.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۴۲ ]
اشتراک در خبرنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی الکترونیکی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور کمک به مشترکان ویژه، برای دریافت مطالب حرفه ای بیشتر در زمینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی الکترونیکی (eIFRS)- پایگاه برخط اطلاعات برای انتشارات بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی- خبرنامه ای را منتشر کرده که دربردارنده نکات مفید، منابع و راههایی برای دریافت جدیدترین مطالب درمورد استانداردهای جدید است.
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۴۹ ]
فراخوان نامزدی برای عضویت در شورای بین المللی آموزش حسابداری
در پاسخ به چالشهای محیط به سرعت در حال تغییر، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)، رویکرد جدیدی را به منظور آموزش حسابداری پیشرفته اعلام کردند.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱۷۸ ]
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره بخش 4بی آیین اخلاق حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی با عنوان «تجدیدنظر پیشنهادی در بخش 4بی (Part 4B) برای دربرگرفتن شرایط و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین المللی خدمات اطمینان بخشی 3000 (تجدیدنظرشده) (ISAE 3000) را برای نظرخواهی عمومی منتشر ساخت.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۶۸ ]
انتشار خلاصه پروژه نواوری در افشا- اصول افشا
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) پروژه های پژوهشی را به منظور گردآوری مدارک کافی انجام می دهد تا بتواند ارزیابی کند که آیا مسئله ای در گزارشگری مالی وجود دارد، که آیا مسئله شناسایی شده به حد کافی اهمیت دارد که برای آن به استانداردگذاری نیاز باشد؟ و آیا ممکن است راه حل ممکن برای این مسئله پیدا شود؟
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
[ تعداد بازدید : ۱۳۱ ]
اظهارنظر درباره انتشار پیش نویس استاندارد
کمیته موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPC) به نظرخواهی درباره پیش نویس پیشنهادی برای استاندارد بین المللی خدمات مرتبط شماره 4400 (ISRS4400) با عنوان «اجرای روشهای توافقی» (تجدیدنظرشده) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پاسخ داده است.
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۱۲۵ ]