آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1398

عنوانتاریخ انتشار
انتشار استانداردهای مدیریت کیفیت ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
انتصاب در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
انتشار خلاصه پروژه نواوری در افشا- اصول افشا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اظهارنظر درباره انتشار پیش نویس استاندارد ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
مصاحبه با رییس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری دوره مقدماتی تجزیه وتحلیل صورت‌های مالی ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
اعلام نرخ مبنای تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی در سال 1398 ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارافرینی و حسابداری ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ایران نائب رئیس اول مجمع بانک توسعه اسلامی شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کتاب مدل سازی مالی منتشر شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
انتشار رهنمود پیشنهادی درباره اندازه گیری پرداختهای مبتنی برسهم به مشریان ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
رونمایی از پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
جریمه برای مدیرانی که اطلاعات مالی به سازمان بورس ندهند ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
گام بعدی برای توسعه استانداردهای حسابرسی و اخلاقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
انتشار رهنمود حسابداری مجموعه های تلویزیونی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
انتشار دستورجلسه نشست شورای مشورتی ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
نشست کمیته نظارت بر فرایند انجام کار ۱۷ فروردین ۱۳۹۸