آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1397

عنوانتاریخ انتشار
کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
انتشار خلاصه و خلاصه صوتی نشست شورای مشورتی ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
انتشار نسخه جدید آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری دوره آموزشی ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
فراخوان برای جذب رئیس جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی (حوزه های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و ..) ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
ادامه اجرای دستور العمل حسابداری بخش عمومی در سال ۱۳۹۷ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
همایش بین المللی جامع حسابداری ایران ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
نخستین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
انتشار نسخه جدید دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
فراخوان برای جذب اعضای جدید در هیئت امنای بنیاد ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
دوره آمادگی برای آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۷ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
انتشار خلاصه نشست اعضای هیئت امنای بنیاد ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
انتشار نسخه 2018 کتاب قرمز استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار و حسابداری ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
نشست اعضای هیئت امنا ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
به بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بپیوندید ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
انتشار کتاب جدید ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
ارتباط دو سویه فناوری مالی و حرفه حسابداری ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
چیرگی چهار موسسه برتر حسابرسی بر بازار حسابرسی ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
گزارش یافته های بازرسی از حسابرسی ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
اعلام نتایج آزمون ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تغییر عنوان شبکه ضدفساد ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه مشترک بنیاد و هیئت استانداردهای حسابداری مالزی درباره قراردادهای بیمه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷