آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1395

عنوانتاریخ انتشار
پیش‌نویش اصلاحات پیشنهادی به زبان فرانسوی ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
به‌روزرسانی مرکز اطلاع‌رسانی استاندارد قراردادهای بیمه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
تداوم افزایش دستمزد حسابداری در امریکا ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
طرح رقابت با چهار موسسه برتر ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
صدور حکم ابقای مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
اعلام نتایج پیمایش بهترین کارفرما در سال 2016 ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
اولین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه ترجمه‌، به کارگیری و حق تالیف استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
برگزاری سومین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در شیراز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
توافقنامه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
ترجمه‌های جدید فرانسوی، ژاپنی و روسی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
انتشار ترجمه‌های جدید فنلاندی و ژاپنی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
انتشار برنامه کار هیئت نظارت بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
گسترش به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ژاپن ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
انتشار ترجمه‌های جدید بوسنیایی و اسپانیایی ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
مشارکت دادن حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دومین دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اینترنتی درباره استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
انتشار استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 39 ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
انتشار پیش نویس ابزار مالی بخش عمومی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پیشنهاد چارچوب برای شایستگی حسابداری مدیریت ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
انتظام بخشیِ نتیجه محور و متکی بر بررسی های منظم ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
انتشار یافته های مهم بررسی رابطه بین تخصص حسابداری و عملکرد کسب وکار ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه کمیته تفسیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
انتصاب رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردها ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
انتشار کتاب جیبی بیانیه های بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
مشورتخواهی درباره برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۴ مرداد ۱۳۹۵
نشست گروه مشورتی دانشنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۴ مرداد ۱۳۹۵
انتشار استاندارد جدید ۳ مرداد ۱۳۹۵
انتشار دهمین شماره خبرنامه سرمایه‌گذار ۳ مرداد ۱۳۹۵
پیشنهاد به روزرسانی موارد افشا ۳ مرداد ۱۳۹۵
نگرانی از بازار حسابرسی 350 شرکت برتر ۳ مرداد ۱۳۹۵
به روزرسانی نیمرخ سازمانها و کشورهای عضو فدراسیون ۲ مرداد ۱۳۹۵
به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی در بریتانیا ۲ مرداد ۱۳۹۵
معرفی کتابهای برگزیده بازار سرمایه ۲ مرداد ۱۳۹۵
ثبت نام آزمونهای بازار سرمایه ۲ مرداد ۱۳۹۵