آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1395

عنوانتاریخ انتشار
هزینه های حسابداری برای بنگاه های کوچک ومتوسط ۲۷ تیر ۱۳۹۵
مدیر مسئول فعالیتهای هیئت امنا ۲۷ تیر ۱۳۹۵
واکنش به نتیجه نظرخواهی خروج بریتانیا ۲۶ تیر ۱۳۹۵
منشور حضور زنان در امور مالی ۲۶ تیر ۱۳۹۵
انتشار فراخوان عضویت در کار گروه های تخصصی ۲۳ تیر ۱۳۹۵
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران ۲۳ تیر ۱۳۹۵
انتشار پرونده صوتی نشست هیئت استانداردها ۲۳ تیر ۱۳۹۵
افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل ۲۲ تیر ۱۳۹۵
گزارش نشست شورای مشورتی ۲۲ تیر ۱۳۹۵
ترجمه اسپانیایی کتاب قرمز ۲۲ تیر ۱۳۹۵
اولویت دادن به اثربخشی آگاهی بخشی صورتهای مالی ۲۰ تیر ۱۳۹۵
انتشار ابزار جدید توسط مرکز کیفیت حسابرسی ۲۰ تیر ۱۳۹۵
فراخوان نامزدی برای عضویت ۲۰ تیر ۱۳۹۵
اعلام همکاری بنگاه های کوچک ومتوسط ۱۹ تیر ۱۳۹۵
اظهارنظر فدراسیون در باره آینده گزارشگری شرکتها ۱۹ تیر ۱۳۹۵
اصلاحات کم‌دامنه در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۹ تیر ۱۳۹۵
دیدگاه سرمایه‌گذار: ارتباط بهتر جدول به اندازه هزار کلمه ارزش دارد ۱۹ تیر ۱۳۹۵
عضو جدید کمیته تفسیر ۱۷ تیر ۱۳۹۵
انتشار ترجمه اسپانیایی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۷ تیر ۱۳۹۵
سمینار اینترنتی در باره استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 16 ۱۵ تیر ۱۳۹۵
آخرین رویدادهای استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی برای بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط ۱۵ تیر ۱۳۹۵
نبود چارچوب حسابداری هماهنگ ۱۵ تیر ۱۳۹۵
انتشار اولین اوراق رهنی در بازار سرمایه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
خروج نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل ۱۳ تیر ۱۳۹۵
ارائه پیشنهاد اصلاح رهنمود تلفیق ۱۳ تیر ۱۳۹۵
گشایش بازار 10 میلیاردی ۱۳ تیر ۱۳۹۵
آزمون بازار سرمایه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
آغاز به کار نهمین نهاد مالی ۱۲ تیر ۱۳۹۵
دعوت به همکاری جهانی پس از خروج بریتانیا ۱۲ تیر ۱۳۹۵
گزارشگری زودهنگام زیانهای اعتباری ۱۲ تیر ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه هیئت در ماه ژوئن ۹ تیر ۱۳۹۵
کتاب جیبی فرایند انجام کار ۹ تیر ۱۳۹۵
فراخوان برای جذب عضو جدید ۸ تیر ۱۳۹۵
اصلاحات کم دامنه در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 2 ۸ تیر ۱۳۹۵
نمایش زنده نشست هیئت استانداردها ۵ تیر ۱۳۹۵
نگرانی در باره اجرای استاندارد شناخت درامد ۵ تیر ۱۳۹۵
اعضای جدید در گروه اجرایی بنگاه های کوچک ومتوسط ۵ تیر ۱۳۹۵
سمینار اینترنتی در باره پروژه اصول افشا ۵ تیر ۱۳۹۵
اعلام بخشودگی بدهی مالیاتی تا سقف ده میلیون ریال ۲ تیر ۱۳۹۵
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 ۲ تیر ۱۳۹۵
تقویت آموزش حسابداری در نیجریه ۲ تیر ۱۳۹۵
بررسی ساختار و اثربخشی بنیاد ۲ تیر ۱۳۹۵
کناره گیری کی پی ام جی از حسابرسی فیفا ۱ تیر ۱۳۹۵