آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1395

عنوانتاریخ انتشار
نمایش اینترنتی در باره تعریف قرارداد اجاره ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
انتشار اصلاحات مربوط به استاندارد مربوط به درامد ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
سمینار اینترنتی در زمینه استاندارد قراردادهای بیمه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه کمیته تفسیر برای ماه مارس ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
ملاقات با دبیرکل سازمان اینتوسای و رئیس دیوان محاسبات اتریش ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
ثبت نام دوره جدید آزمون بازار سرمایه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
انتصاب عضو جدید هیئت امنای بنیاد ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
استفاده از استانداردهای بین المللی در تایوان ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
انتشار خلاصه نشست کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه ماه مارس ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
انتصاب رییس گروه مشورتی ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
امتحان جدید حسابدار رسمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
انتشار استاندارد جدید ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی560 (تجدیدنظر شده 1395) ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
عضویت سازمان بورس ایران در آیسکو ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
به روز رسانی رهنمود استانداردهای بین المللی بنگاه های کوچک ومتوسط ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری کنفرانس در باره استاندارد شماره 16 ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
انتشار نهمین شماره از خبرنامه سرمایه گذاران ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه ماه مارس ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری نمایش اینترنتی در باره انتقال به استاندارد شماره 16 ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری نشست برای مقابله با رشوه خواری ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
کنفرانس سالانه انجمن حسابداران رسمی در ایرلند ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
پاسخ به مشورتخواهی در باره رهنمود منافع همگانی ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده شماره 810 ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
عامل افزایش دستمزد در حرفه حسابداری ۹ فروردین ۱۳۹۵
به کارگیری مقررات جدید گزارشگری مالی در تایلند ۹ فروردین ۱۳۹۵
افزایش پاسخگویی سازمان ملل متحد ۸ فروردین ۱۳۹۵
درخواست شرکتهای بریتانیایی برای باقی ماندن در اروپا ۸ فروردین ۱۳۹۵
پیشرفت کیفیت حسابرسی ۷ فروردین ۱۳۹۵
افشای اطلاعات کارکنان موسسه دیلویت ۷ فروردین ۱۳۹۵