آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1394

عنوانتاریخ انتشار
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲۹ مهر ۱۳۹۴
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۲۹ مهر ۱۳۹۴
حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ۲۹ مهر ۱۳۹۴
تشکیل کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) ۲۹ مهر ۱۳۹۴
جوانترین حسابدار رسمی جهان ۲۸ مهر ۱۳۹۴
پیشرفت استانداردهای بین المللی در چین و هنگ کنگ ۲۸ مهر ۱۳۹۴
انتشار شماره هفتم از خبرنامه سرمایه گذار ۲۷ مهر ۱۳۹۴
پاسخگویی، همین الان ۲۷ مهر ۱۳۹۴
رشد چشمگیر حرفه حسابداری ۲۶ مهر ۱۳۹۴
دعوت برای توافق جهانی در باره آلاینده ها ۲۶ مهر ۱۳۹۴
انتشار پیش نویسهای پیشنهادی ۲۶ مهر ۱۳۹۴
اولویت بندی بخشهای اقتصاد ۲۲ مهر ۱۳۹۴
شناسایی حوزه های پرخطر در چرخه حسابرسی ۲۲ مهر ۱۳۹۴
افزایش دستمزدهای حسابرسی ۲۲ مهر ۱۳۹۴
ظرفیت سازی در سازمانهای حرفه ای حسابداری ۲۲ مهر ۱۳۹۴
اظهارنظر درباره بسته بین المللی اصلاح مالیاتی ۲۲ مهر ۱۳۹۴
انتصاب رئیس شورای مشورتی رعایت ۲۲ مهر ۱۳۹۴
برگزاری نوزدهمین کنفرانس کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه ۲۲ مهر ۱۳۹۴
شروع بررسی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۲ مهر ۱۳۹۴
آزمون الکترونیکی بازار سرمایه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید ماه سپتامبر ۱۵ مهر ۱۳۹۴
سخنرانی افتتاحیه پرادا ۱۴ مهر ۱۳۹۴
برگزاری نشست مشترک برای سرمایه گذاران ۱۴ مهر ۱۳۹۴
حوزه های اصلی در بازرسی موسسه های حسابرسی ۱۳ مهر ۱۳۹۴
پاسخ به مشورتخواهی درباره شاخصهای کیفیت حسابرسی ۱۳ مهر ۱۳۹۴
بازگشت پر سروصدا به بازار مشاوره ۱۳ مهر ۱۳۹۴
در نظرخواهی ایفک شرکت کنید ۱۲ مهر ۱۳۹۴
مقررات پیچیده، مانع رشد ۱۲ مهر ۱۳۹۴
گزارش صندوق بین المللی پول ۸ مهر ۱۳۹۴
اتحاد برای دستیابی به بازار جهانی ۸ مهر ۱۳۹۴
افزایش موارد افشا؛ زیر سئوال ۸ مهر ۱۳۹۴
انتشار رهنمود برای خدمات تنظیم صورتهای مالی ۶ مهر ۱۳۹۴
انتشار تعریف مدل تدوین استاندارد ۶ مهر ۱۳۹۴
دعوت به شرکت در نشستی در باره چارچوب مفهومی ۶ مهر ۱۳۹۴
مشورتخواهی در باره دو استاندارد ۵ مهر ۱۳۹۴
انتشار رهنمود استانداردهای بین المللی ۵ مهر ۱۳۹۴
ممنوعیت پذیرش سمت بازرس ۱ مهر ۱۳۹۴
برگزاری مجموع عمومی سازمان حسابرسی ۱ مهر ۱۳۹۴