آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1394

عنوانتاریخ انتشار
انتشار چارچوب تجدیدنظر شده ۳۱ تیر ۱۳۹۴
ارتقای ساختار و اثربخشی بنیاد ۳۱ تیر ۱۳۹۴
گزارشگری آثار محیطی و اجتماعی ۳۱ تیر ۱۳۹۴
تأخیر در اجرای استاندارد شناسایی درامد ۳۱ تیر ۱۳۹۴
کسب جایزه برای چارچوب مفهومی ۲۹ تیر ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه ماه ژوئن ۲۹ تیر ۱۳۹۴
سخنرانی هوگرورست در کنفرانس پاریس ۲۹ تیر ۱۳۹۴
تعیین نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره ۲۹ تیر ۱۳۹۴
فراخوان ارسال مدارک ۲۹ تیر ۱۳۹۴
سقف معافیت مالیاتی ۲۴ تیر ۱۳۹۴
موسسه های حسابرسی در بریتانیا ۲۴ تیر ۱۳۹۴
کوشش برای بهبود کیفیت گزارشگری با ایکس بی آر ال ۱۵ تیر ۱۳۹۴
عضویت در انجمن حسابداران خبره جهانی ۱۵ تیر ۱۳۹۴
آزمونهای حرفه‌ ای بازار سرمایه ۱۵ تیر ۱۳۹۴
برنامه جامع اصلاح نظام بانکی ۱۵ تیر ۱۳۹۴
افتتاح بانک توسعه زیرساخت آسیا ۱۳ تیر ۱۳۹۴
حمایت از استانداردهای بین المللی در اروپا ۱۳ تیر ۱۳۹۴
برنامه جدید برای نامگذاری شرکای شاغل حسابرسی ۱۳ تیر ۱۳۹۴
اعلام ترکیب جدید اعضا ۱۳ تیر ۱۳۹۴
امضای اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا ۱۰ تیر ۱۳۹۴
بازطراحی پایگاه اینترنتی بنیاد ۱۰ تیر ۱۳۹۴
بازنگری پس از اجرای استاندارد ۱۰ تیر ۱۳۹۴
انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ۸ تیر ۱۳۹۴
دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه ۸ تیر ۱۳۹۴
رشد صنعت خدمات مشاوره ۸ تیر ۱۳۹۴
استقبال از پذیرش استانداردهای بین المللی ۸ تیر ۱۳۹۴
دعوت به آزمون حسابرسان حرفه ای ۶ تیر ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی ۶ تیر ۱۳۹۴
جذب اعضای بیشتر در حرفه حسابداری ۶ تیر ۱۳۹۴
انتشار بروشور پیشرفت حرفه ای مستمر ۶ تیر ۱۳۹۴
نصاب جدید تعداد اعضای فدراسیون ۱ تیر ۱۳۹۴
اصلاحات در حسابداری بازنشستگی ۱ تیر ۱۳۹۴
پر کردن شکاف استعدادها در جهان ۱ تیر ۱۳۹۴
انتشار مطالب آموزشی درباره حسابداری تعهدات ۱ تیر ۱۳۹۴