آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1394

عنوانتاریخ انتشار
اعلام نتایج آزمون بازار سرمایه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
دوره‌ های آموزشی و فرهنگ‌ سازی بورس ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
دوره آموزشی مفاهیم کوزو ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تاکید دوباره بر مقررات استقلال حسابرس ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
بهبود مرکز اطلاع رسانی اینترنتی بنیاد ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تمرکز حسابرس بر گزارشهای سالانه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
سخنرانی جدید هوگرورست ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
استفاده از استانداردهای بین المللی در سراسر جهان ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
انتشار نتایج بررسی جهانی فدراسیون بین المللی حسابداران ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
انتشار رهنمود پیشنهادی ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
تمدید مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیاتی ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
نسخه انگلیسی سامانه وضعیت دارایی سهامداران ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
انتشار نشریه به روزرسانی سرمایه گذار ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه ماه مارس ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
ناتوانی در برقراری ارتباط موثر ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
تلاش برای ساده سازی حسابداری ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
ارائه صورتهای مالی؛ نکات ضروری ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید ماه مارس ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
تلاش برای انتقال اجاره به ترازنامه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
انتشار کتاب به زبان انگلیسی ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
به کارگیری دانشنامه اصول پذیرفته شده حسابداری ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
کمبود استعداد در میان حسابرسان ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
مقررات حسابداری در افغانستان ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
گزارشگری متصل ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
راه های نواورانه برای افزایش شفافیت گزارش حسابرس ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
نحوه محاسبه مالیات مطالبات مشکوک الوصول ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ فروردین ۱۳۹۴