آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1393

عنوانتاریخ انتشار
تقدیر وزیر امور اقتصادی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری نخستین دوره آموزش حسابرسان داخلی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری نخستین دوره آموزش مجازی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
بهار می آید! ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
حسابداری بد ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
استقبال از پیشنهادهای گروه بازنگری ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
بررسی نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
انتشار نسخه 2015 دانشنامه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
پاسخ به سند مشورتخواهی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
پیشنهاد تغییر استانداردهای حسابداری برای نهادهای غیرانتفاعی ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
هفتاد و پنجمین شماره مجله حسابرس منتشر شد ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
انتشار اصلاحات ویرایشی ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
انتشار کتاب قرمز ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
انتشار خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
ارزیابی عملکرد شورای شرکتهای خصوصی ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
همگامی با اروپا ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
بررسی درباره کنترل کیفیت ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
بهره برداری از نرم‌افزار جدید ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
انتشار کتابهای جیبی ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
پاسخ به مشورتخواهی صندوق بین المللی پول ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری همایش ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری آزمون تعیین صلاحیت ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
انتشار تغییرات در رهنمود ادغام ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
انتشار خبرنامه جدید ماه فوریه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
40 استاندارد جدید حسابداری در هند ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
انتصاب جانشینان جدید رئیس شورای مشورتی ۹ اسفند ۱۳۹۳
آخرین پیشرفتهای پروژه قراردادهای اجاره ۹ اسفند ۱۳۹۳
انتشار رهنمود حسابرسی داخلی در بخش عمومی ۶ اسفند ۱۳۹۳
فراخوان برای تغییر در مقررات درامد ۶ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری بیست وچهارمین دوره آزمون های بازار سرمایه ۵ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری نخستین‌ همایش نظام ‌پیشنهادها در شبکه‌ بانکی ۵ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری همایش حرفه‌ای ۴ اسفند ۱۳۹۳
تشدید بحران شایستگی در حسابداری مدیریت ۴ اسفند ۱۳۹۳
انتشار بیانیه ای در پاسخ به گزارش سبز کمیسیون اروپا ۴ اسفند ۱۳۹۳
تاکید بر حسابداری تعهدی ۴ اسفند ۱۳۹۳
امضای تفاهم نامه برای افزایش ظرفیت تحقیقات ۳ اسفند ۱۳۹۳
پیشنهاد ایجاد گرایش حسابداری بخش عمومی ۳ اسفند ۱۳۹۳
امضای تفاهم نامه ۳ اسفند ۱۳۹۳
درگذشت نائب رئیس هیئت امنای بنیاد ۲ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری همایش ۲ اسفند ۱۳۹۳
احتمال بازنگری در حسابداری بازنشستگی ۲ اسفند ۱۳۹۳